Bygg & Industrisalg AS

By 26/06/2018

Feilprosenten har gått merkbart ned og vi har mye bedre kontroll. Mine beregninger viser at vi har klart å øke dekningsbidraget pga optimalisering rundt prisjustering