Continyou AS

By 26/06/2018

At systemet skulle være i skyen var et ufravikelig krav. Med Visma.net vil mange arbeidsoppgaver i hovedsak bli automatisert slik at ting «tikker og går» av seg selv, uten at det krever noe særlig innblanding fra oss. På den måten kan vi takle sterk vekst uten å måtte rigge en stor administrasjon.

Next Post