Modex Energy

By 26/06/2018

Vi får rask og enkel oversikt over utstyr for å kunne drive planmessig kontroll, vedlikehold og sertifisering. Vi vil ha objektene raskt inn når utleieperioden er omme og deretter ut på oppdrag igjen.