O.J.Dahl

By 26/06/2018

Enkel tilgang og fleksibilitet var en stor driver for at vi ønsket å gå i skyen. Vi ønsket å dra fordelene av det skyen kan gi oss. Vi ser at det er mange muligheter i systemet som vi ikke har tatt i bruk fullt ut enda, men vi begynner med det grunnleggende og ser frem til å videreutvikle bruken etter hvert.