Tomra Systems ASA

Vi bruker Proplan Time både for å registrere timer per prosjekt og for tidslogging per enhet i produksjonen. Papirløst, enkelt og alltid korrekt.