Ungt Entreprenørskap

By 30/03/2017Referanser

Fullt fokus på kjernevirksomheten.

Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon som har sitt virke i spennet mellom skole og næringsliv. Gjennom et 20-talls ulike programmer fra grunnskolen og opp til høyere utdanning er deres mål å inspirere elever til å tenke nytt og å skape verdier. Gjennom å koble skole og næringsliv får elevene en ny læringsarena som stimulerer til kreativitet og initiativ, styrker handlingskompetanse og gjennomføringsevne, og ikke minst gir den enkelte mestringsfølelse. Vibecke Lykke Olsen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Rogaland, brenner for dette viktige samfunnsoppdraget. Sammen med sine kollegaer har hun fullt fokus på kjernevirksomheten og har derfor valgt å bruke Proplan Services som samarbeidspartner på regnskap og lønn. Da føler de seg trygge på at også den delen av driften er i orden.

Proplan Services har i flere år hatt ansvaret for regnskap og lønnskjøring i organisasjonen. Når Olsen blir bedt om å dele sine erfaringer med Proplan Services, trekker hun først og fremst frem den gode dialogen med deres faste konsulent, Liv Bjørnø. «Liv er veldig kjekk å forholde seg til og vi har god kommunikasjon. Jeg opplever henne som veldig tilgjengelig og får alltid et raskt svar hvis jeg lurer på noe.»

«Selv om vi er en liten kunde opplever vi at Proplan Services kjenner oss godt og at vi blir satt av tid til.»

Ungt Entreprenørskap Rogaland er en ideell organisasjon og regnskapet kan derfor rapporteres kvartalsvis. I tillegg håndterer Proplan Services den månedlige lønnskjøringen. For å gjøre denne prosessen så enkel og oversiktlig som mulig gikk Bjørnø nøye gjennom rutinene og forenklet og justerte der det var mulig. «På den måten ble ting litt teknisk enklere og i tillegg mer korrekt.», forteller Olsen. «Siden jeg selv ikke har regnskapsfaglig bakgrunn har det vært viktig å kunne støtte meg på Livs kompetanse. Hun har fungert som er faglig rådgiver og vi stoler på hennes anbefalinger. Selv om vi er en liten kunde opplever vi at hun kjenner oss godt og at vi blir satt av tid til.»

Olsen forteller også at de sammen har sett på muligheter for fremtiden. Med nye skybaserte løsninger kan de etter hvert selv få tilgang til regnskap og rapporter via WEB og være mer «hands-on» i prosessene. «Noen ganger er det kanskje bare en liten detalj jeg har lyst til å sjekke opp i, og da kan jeg jo hente denne informasjonen selv i stedet for å gå via Bjørnø. Det vil jo være en fordel for oss begge.» mener Olsen.

Alt i alt er det likevel den personlige servicen og tette dialogen som gjør samarbeidet så godt. «Vi ansatte slipper å bruke tid og bekymringer på regnskapet, og kan heller fokusere fullt og helt på å inspirere unge iverksettere ute på skolene», oppsummerer Olsen.

«Vi ansatte slipper å bruke tid og bekymringer på regnskapet, og kan heller fokusere fullt og helt på å inspirere unge iverksettere ute på skolen.»

Legg igjen en kommentar