3 minutter

Vil styrke regnskapsbyråer som forretningspartnere

– Vi vil gjøre IT-systemer til en lett tilgjengelig ressurs for regnskapsbyråene så de kan bruke systemene som basis for å effektivisere bokføringen og utvide sin rolle som rådgivere, sier konsulentsjef Øyvind Torseth i Proplan.

Nå som regnskapsbyråenes hverdag endrer seg i høyt tempo, er én ting sikkert: Regnskapsførere trenger ikke bytte yrke til IT-konsulenter. Proplan kjenner IT-mulighetene og bistår byråer i å bli enda mer sentrale forretningspartnere for sine kunder.

– Det er mye nytt, men samtidig enormt spennende å drive regnskapsbyrå nå. Byråene blir enda mer kompetansedrevet. Manuelle oppgaver som punching blir automatisert, sier konsulentsjef Øyvind Torseth i Proplan.

Kanskje er det akkurat denne automatiseringen av de tradisjonelle arbeidsoppgavene som gjør at byråer kan føle presset som litt i største laget. For å henge med i utviklingen må regnskapsbyråets rolle endres.

Partner på IT

– En vei å gå er å tilby rådgivning som kundene tidligere har kjøpt av konsulentfirmaer innen for eksempel finansiering, likviditetsstyring og styrearbeid. Proplans bidrag i denne endringen er blant annet å gjøre regnskapsbyråene til finstemte regnskapsmaskiner som kan levere mer med samme bemanning, sier Torseth.

Torseth møter mange byråkunder som vurderer å legge om strategien som følge av alle endringene. Noen teller på knappene om å gå inn i kjede med egne IT-ressurser og andre på å bygge opp IT-kompetanse selv.

– Det kan være mange gode grunner til å legge om strategien. Målet vårt som byråpartner er at strategiomleggingen ikke skal måtte være begrunnet i mangel på IT-kompetanse og gode systemer, sier han.

Billigere, bedre og raskere

En av endringene er EHF (Elektronisk handelsformat), som bidrar til at regnskapspapirene forsvinner helt. I det faktura er sendt skjer bokføring automatisk og i det betaling blir mottatt i bank bokføres dette helautomatisk.

– For de som vil lede an, er det et poeng å gripe fatt først som sist. Enten bokføringen skjer hos byrået eller i kundens systemer, blir tid frigjort for begge parter.

– EHF kan dessuten brukes på flere områder enn faktura, som f.eks ordrebekreftelser, innkjøp og pakksedler. Dette er faktisk lite kjent og åpner et godt potensial for smart rådgivning.

Parallelt med automatiseringen er også nettskyen sentral. For eksempel kan kundene gå på web og sende fakturaer, eller følge med i egne rapporteringstjenester fremfor å motta manuelt produserte og distribuerte papir- eller pdf-rapporter.

Rom for nye løsninger

Et annet papirområde som automatiseres, er håndtering av reiseregninger, utleggsregninger og kjørebok. Mange har fortsatt papirbaserte eller regnearkbaserte opplegg for dette, med ditto sirkulasjon av papirdokumenter ved feil/endringer og attestering.

– Nå er det tillatt med overføring av kjøpsinformasjon fra kredittkort. Foto av kvitteringer er dessuten godkjent som bilag. Dermed blir løsningene elektroniske, noe som gjør dokumentflyten enklere. Samtidig kan de ferdige regningene

overføres direkte til økonomi-/lønnsystemet og bli automatisk bokført.

Torseth vet at byråer flest er kjent med denne type løsninger. – Like fullt kvier mange seg for å introdusere løsningene for kundene. Å vente kan slå uheldig ut fordi kundene deres da skaffer seg systemer på egenhånd eller slår til på tilbud fra konkurrenter. Vi ønsker å hjelpe byråene på offensiven og utnytte potensialet også i sin eksisterende kundeportefølje, sier han.

Det gjelder også systemer som ligger litt utenfor det regnskapsbyråer befatter seg med. Proplan har for eksempel selv utviklet systemer for timeføring, prosjekter og kvalitet. Torseth mener at mange kan utvide tilbudet til å bli en pådriver for introduksjon av mer helhetlige forretningsløsninger.

Unikt tillitsforhold

– Regnskapsbyråer er litt som banken; det er etablert et grunnleggende, godt tillitsforhold mellom dem og kundene. Byråer har en dybdeinnsikt i kundenes økonomi som gir dem et unikt konkurransefortrinn. Det ligger derfor muligheter for byråene både i å introdusere hensiktsmessige IT-løsninger for kundene og hjelp til å fortolke og anvende dataene fra løsningene, avslutter han.

– Regnskapsførere trenger ikke bli IT-konsulenter. Vi vil gjøre IT-systemene til en ressurs som er så tilgjengelig for byråene at det blir et konkurransefortrinn for dem, sier konsulentsjef Øyvind Torseth i Proplan.

Proaktiv rådgiver

Regnskapsbyråer er i trygge hender hos Proplan i forhold til å møte utviklingen i regnskapsmarkedet proaktivt.

Kompetanse: Mange av konsulentene har jobbet i byrå, kjenner mulighetene og kan gi råd i forhold til ulike måter å møte byråkundene på ut i fra kriterier som for eksempel bransje, organisasjonstype, organisering, størrelse og strategi.

Automatisering: Proplan kjenner mulighetene også i forhold til ulike samarbeidsmodeller mellom regnskapsbyrå og kunde. Samtidig leverer selskapet systemene som faktisk sørger for automatiseringen.

Forretningsløsninger: Akkurat som banker har byråene et unikt tillitsforhold til sine kunder og er i posisjon til å gi råd som også inkluderer forretningsløsninger langt utover regnskap og økonomistyring. Da må IT-kompetansen være på plass, og det sørger Proplan for.

Leave a Reply