Visma.net gir økonomistyring i skyen

By 15/05/2017Nyheter, Tips

Visma.net gir økonomistyring i skyen

Med Visma.net er det klart for økonomistyring i skyen. Proplan har sertifiserte konsulenter, førstehånds erfaring fra eget datterselskap og godt grunnlag for å gi råd og veiledning.

«Visma.net er et nettbasert økonomisystem. Det innebærer at tilgangen skjer fra nettleser og du har full tilgjengelighet så lenge du er på nett.», forteller regiondirektør Jostein Gjerde i Proplan. Modulen Visma.net Financial er for regnskap og økonomi, Visma.net Logistics for lagerstyring og Visma.net Expense for reiseregning og utleggsrefusjon.

”Født i skyen”

De etablerte systemene Visma Business og Visma Global er hybridløsninger hvor tilleggsfunksjonalitet ligger i skyen, mens hovedsystemet må installeres lokalt. Visma.net er derimot født i skyen slik at all funksjonalitet er tilgjengelig via en nettleser. «Det gir en veldig fin brukeropplevelse», sier Gjerde. «Dette gjelder ikke minst systemet for attestering (Visma Approval). I samme løsning kan du attestere både en inngående faktura eller en reiseregning.» Visma.net er lagt opp til bred automatisering, som for eksempel håndtering av inn- og utgående fakturaer med EHF, og håndtering av inn- og utbetalinger.

App-er for mange behov

I tillegg er tanken at mobilen skal fungere som det viktigste verktøyet for datafangst og rapportering, når det gjelder sluttbrukerne. Kunder på nettløsningen Visma Approval kan bruke Visma Manager-app-en til godkjenning. App-en Visma Attach lar brukerne ta bilder av kvitteringer (som de kan kaste etterpå) og sende direkte til Visma.net Expense. Med Visma.net Payslip-appen kan medarbeidere motta lønnsslipp på smarttelefonen. Dette er bare noen eksempler på hvordan det å jobbe i skyen gjør hverdagen enklere og mer effektiv.

5 Fordeler ved bruk av skytjenester:

  • Kostnadseffektivt – Nå er ikke lenger bedrifter avhengige av å binde seg til store og dyre prosjekter, for med skytjenester betaler man for tjenesten som et abonnement og kan skalere opp og ned etter behov. Det gir forutsigbarhet, kostnadseffektivitet og mindre risiko. Det er leverandøren av tjenesten som er ansvarlig for vedlikehold og drift, så på den måten blir bedriften forbruker av IT-tjenesten, og ikke nødvendigvis eier av en programvare.
  • Umiddelbar oppgradering – Nye versjoner av programvaren blir tilgjengelige umiddelbart når de utgis. Med skytjenester kan leverandøren komme med mindre versjonsendringer oftere, da ingenting skal installeres hos kunden og man kan oppgradere alle kundene samtidig. Tradisjonelt sett har det vært årlige oppgraderinger som tar betydelig tid å lansere.
  • Enklere vedlikehold – Med skytjenester er det mindre behov for å vedlikeholde egne servere/datasentre. Leverandøren tar seg av alt, og kunden kan spare tid og kostnader ved å slippe vedlikehold og egne ansatte knyttet til dette arbeidet.
  • Bedre tilgjengelighet – Uavhengig av hvor de ansatte befinner seg, vil applikasjoner i en nettsky være tilgjengelige. De har alltid tilgang til oppdatert data fra skyen, og kan benytte flere ulike plattformer, som for eksempel smarttelefoner og nettbrett. Gevinsten er bedre samarbeid mellom kolleger på tvers av tid og sted, noe som kan virke positivt på responstid, utviklingstakt og kundeservice.
  • Oppetid – De fleste leverandører av skytjenester har en garantert oppetid på 99,99%. Så lenge en bruker har internettilgang kan programmene brukes hvor som helst. Noen programmer kan til om med fungere «off-line», noe som eliminerer kravet for andre eksterne tilkoblinger.

Kilde: OneStop Reporting

Legg igjen en kommentar