Dokumentasjon

Brukerdokumentasjon

Våre løsninger kan skreddersys til din bedrifts behov, derfor vil brukerdokumentasjon variere fra selskap til selskap.

Noen kunder har utarbeidet kundespesifikk brukerdokumentasjon, ta kontakt med din administrator for å finne ut om dette er tilgjengelig i din bedrift.

Generell brukerdokumentasjon vil legges ut her på et senere tidspunkt.

Oppdateringer

Kundene som ligger på vår driftsplattform får gratis oppdateringer hver 14. dag. Dette gjør at feilrettinger og ny funksjonalitet blir raskere tilgjengelig.

ADMINDOKUMENTASJON - Systemoppsett

Teknisk dokumentasjon til Adminstratorer for konfigurasjon av Proplan Time, Personal og Kvalitet. Innstillinger i systemoppsett sammen med grunndata brukes til å tilpasse løsningen til selskapets behov innenfor ulike prosesser innenfor registrering, fravær, hr, godkjenning, tilgangstyring, rapportering, integrasjoner. Systemoppsett  brukes også til å bestemme hvordan ulike skjermbilder skal oppføre seg.

ADMINDOKUMENTASJON - Grunndata

Teknisk dokumentasjon til Adminstratorer for konfigurasjon av Proplan Time, Personal og Kvalitet. Grunndata er all basisinformasjon i løsningen. Grunndata kombinert med systemoppsett bestemmer hvordan løsningen støtter opp om selskapets interne- og eksterne krav og prosesser.

Grunnleggende funksjonalitet i Proplan Time

Registrering av timer i Proplan Time

Godkjenning av timer i Proplan Time

Rapportering i Proplan Time