Dokumentasjon

Mer informasjon kommer snart.

Nyhetsbrev

Arkiv over tidligere utsendelser

Versjonsdokumentasjon

Oversikt over tidligere lanserte versjoner og versjonsdokumentasjon.

Brukerdokumentasjon

Informasjon om brukerdokumentasjon.

ADMINDOKUMENTASJON - Systemoppsett

Teknisk dokumentasjon til Adminstratorer for konfigurasjon av Proplan Time, Personal og Kvalitet. Innstillinger i systemoppsett sammen med grunndata brukes til å tilpasse løsningen til selskapets behov innenfor ulike prosesser innenfor registrering, fravær, hr, godkjenning, tilgangstyring, rapportering, integrasjoner. Systemoppsett  brukes også til å bestemme hvordan ulike skjermbilder skal oppføre seg.

ADMINDOKUMENTASJON - Grunndata

Teknisk dokumentasjon til Adminstratorer for konfigurasjon av Proplan Time, Personal og Kvalitet. Grunndata er all basisinformasjon i løsningen. Grunndata kombinert med systemoppsett bestemmer hvordan løsningen støtter opp om selskapets interne- og eksterne krav og prosesser.

Grunnleggende funksjonalitet i Proplan Time

Registrering av timer i Proplan Time

Godkjenning av timer i Proplan Time

Rapportering i Proplan Time