Dokumentasjon

Brukerdokumentasjon

Informasjon om brukerdokumentasjon.

Kommer.

Versjonsdokumentasjon

Oversikt over tidligere lanserte versjoner og versjonsdokumentasjon.

I Desember 2017 innførte vi automatiske oppdateringer hver 14. dag for alle kunder som ligger på vår driftsplattform.  Dette gjør at feilrettinger og ny funksjonalitet blir raskere tilgjengelig for dere

Tidligere versjonsdokumenter

Versjon 2017.2 – Lansert Desember 2017
Versjon 2017.1 – Lansert Mai 2017

ADMINDOKUMENTASJON - Systemoppsett

Teknisk dokumentasjon til Adminstratorer for konfigurasjon av Proplan Time, Personal og Kvalitet. Innstillinger i systemoppsett sammen med grunndata brukes til å tilpasse løsningen til selskapets behov innenfor ulike prosesser innenfor registrering, fravær, hr, godkjenning, tilgangstyring, rapportering, integrasjoner. Systemoppsett  brukes også til å bestemme hvordan ulike skjermbilder skal oppføre seg.

ADMINDOKUMENTASJON - Grunndata

Teknisk dokumentasjon til Adminstratorer for konfigurasjon av Proplan Time, Personal og Kvalitet. Grunndata er all basisinformasjon i løsningen. Grunndata kombinert med systemoppsett bestemmer hvordan løsningen støtter opp om selskapets interne- og eksterne krav og prosesser.

Grunnleggende funksjonalitet i Proplan Time

Registrering av timer i Proplan Time

Godkjenning av timer i Proplan Time

Rapportering i Proplan Time