Industri

Få full kontroll på timeregistreringen for industribedrifter med Proplan Time.

To menn i industristillinger smiler og diskuterer, den ene i hvit frakk og den andre med gult hørselsvern rundt halsen
Proplan har mange kunder som opplever Proplan Time som et velfungerende verktøy når det gjelder timeregistrering for industribedrifter. Selv om bedriftene varierer i størrelse og kompleksitet er det noen typiske utfordringer som går igjen. De fleste av disse kan Proplan Time løse enkelt.

Konfigurerbart

Proplan Time er veldig konfigurerbart og settes opp for å tilpasse bedriftens arbeidsmåte. Dermed kan systemet tilfredsstille kravene til mange ulike arbeidsprosesser i forskjellige deler av virksomheten.

Brukervennlighet

En av systemets største styrker er brukervennlighet. Våre kunder opplever at skepsisen blant de ansatte raskt forsvinner når de får prøvd systemet selv.

Tidsbesparende

Vesentlige tidsbesparelser for administrasjonen: Færre spørsmål fra de ansatte, eliminerer manuell punching, mindre tid på purring- og kontroll.

Mobilløsning

Web- og mobilregistrering i Proplan Time kan kombineres med tidsstempling hvis det er behov for det. Oppsett for beregning av variabel lønn basert på ulike arbeidstidsordninger.

Tilpasning

Systemet kan tilpasses de ulike rollene slik at den ansatte kun få anledning til å registrere det som er relevant for dem. (Lønnsarter, tillegg, prosjekter osv.)

Integrasjon lønn

Proplan Time kan integreres med lønns- og økonomisystem for overføring av timer til lønn, fakturering, prosjektregnskap m.m.

Rapporter

Her er noen eksempler på typiske rapporter som blir brukt for timeregistrering for industribedrifter, men vi kan også utvikle egne rapporter basert på din bedrifts behov. Hovedfokuset er å gi dere rapporter som er raskere oppdatert, har høyere kvalitet og gir et godt grunnlag for beslutninger.

Bransjespesifikke rapporter

  • Timeforbruk mot prosjekt og produktstrukturer i ulike dimensjoner.
  • AML overtidsrapport – viser løpende oversikt over overtidsbruken i selskapet og om den er i henhold til Arbeidsmiljøloven.
  • Fraværsrapporter – inkludert fravær i forhold til planlagt arbeidstid.
  • Rådatarapporter til videre behandling og pivotering i excel. Stemplingsrapporter – oversikt over inn- og utstemplinger.
  • Tidsforbruk per maskin/prosess for kostnadsberegning i ERP system. Fordeling av timekostnad mot produserte varer.

Proplan viste at de forsto vår bransje og våre behov. Med deres løsning har vi fått satt opp gode regler for beregning av lønn basert på tariffer. Det reduserer tidsbruken betraktelig. Proplan Time oppdaterer også prosjektregnskapet i Visma net ERP kontinuerlig. Det gjør at vi kan styre prosjektene mye mer effektivt.

Blid voksen mann, Hans Petter Heggebø, som er daglig leder i Blueday, er kledd i dress og smiler mot kamera.
Hans Petter Heggebø
Administrerende direktør Blueday Technology

Vil du vite mer? Send inn skjemaet så tar vi kontakt!

Ved å sende inn skjemaet bekrefter jeg at jeg har lest og godtatt Proplans Personvernerklæring.

Du kan også ringe eller sende oss en e-post