Timeregistrering for industribedrifter

Proplan har mange kunder som opplever Proplan Time som et velfungerende verktøy når det gjelder timeregistrering for industribedrifter. Selv om bedriftene varierer i størrelse og kompleksitet er det noen typiske utfordringer som går igjen. De fleste av disse kan Proplan Time løse enkelt.

Proplan Time er veldig konfigurerbart og settes opp for å tilpasse bedriftens arbeidsmåte. Dermed kan systemet tilfredsstille kravene til mange ulike arbeidsprosesser i forskjellige deler av virksomheten.

Web- og mobilregistrering i Proplan Time kan kombineres med tidsstempling hvis det er behov for det. Oppsett for beregning av variabel lønn basert på ulike arbeidstidsordninger.

En av systemets største styrker er brukervennlighet. Våre kunder opplever at skepsisen blant de ansatte raskt forsvinner når de får prøvd systemet selv.

Systemet kan tilpasses de ulike rollene slik at den ansatte kun få anledning til å registrere det som er relevant for dem. (Lønnsarter, tillegg, prosjekter osv.)

Vesentlige tidsbesparelser for administrasjonen: Færre spørsmål fra de ansatte, eliminerer manuell punching, mindre tid på purring- og kontroll.

Proplan Time kan integreres med lønns- og økonomisystem for overføring av timer til lønn, fakturering, prosjektregnskap m.m.

Rapporter

Proplan kan tilpasse rapportene til kundens behov. Her er noen eksempler på typiske rapporter som blir brukt for timeregistrering for industribedrifter, men vi kan også utvikle egne rapporter basert på din bedrifts behov. Hovedfokuset er å gi dere rapporter som er raskere oppdatert, har høyere kvalitet og gir et godt grunnlag for beslutninger.

Bransjespesifikke rapporter

  • Timeforbruk mot prosjekt og produktstrukturer i ulike dimensjoner.
  • AML overtidsrapport – viser løpende oversikt over overtidsbruken i selskapet og om den er i henhold til Arbeidsmiljøloven.
  • Fraværsrapporter – inkludert fravær i forhold til planlagt arbeidstid.
  • Rådatarapporter til videre behandling og pivotering i excel. Stemplingsrapporter – oversikt over inn- og utstemplinger.
  • Tidsforbruk per maskin/prosess for kostnadsberegning i ERP system. Fordeling av timekostnad mot produserte varer.
timeregistrering for industribedrifter

Interessert i mer informasjon?

Vi vil høre mer om din bedrifts behov

Ta kontakt med oss!