PROPLAN TIME FOR SERVICESEKTOREN

Begrepet servicesektor er vidt og omfatter mange bransjer. Det kan for eksempel dreie seg om firmaer innenfor renholdstjenester, kantine, sikkerhet, bemanning og helse- og omsorg for å nevne noen. Det er allikevel en del fellestrekk og behov blant disse firmaene som Proplan Time tilfredsstiller godt.

Typiske utfordringer for bedrifter i servicesektoren

 • Den største kostnaden er ofte lønn til de ansatte. Manglende oversikt og kontroll på timeføring og lønnskjøring vil påvirke lønnsomheten direkte.
 • Manglende kontroll på overtidsbruk.
 • Usikkert datagrunnlag når man skal estimere nye serviceoppdrag.
 • Ansatte kan variere arbeidssted og ha ulike godkjennere.
 • Kostnadsbelastningene må gå på rett avdeling eller prosjekt.
 • Kompleksitet i forhold til ansatte på ulike prosjekter/oppdrag, innleid personell, sesongarbeidere, utenlandske arbeidstakere m.m.
 • Utbredt bruk av timelister på papir – tungvint og tidkrevende å hente inn, tyde håndskrift og registrere data i systemet.
 • Sjelden at de ansatte er på et kontor med PC tilgang for timeregistrering.
 • I visse bransjer innen servicesektoren ble det fra 01.01.14 innført krav om føring av daglige personallister med detaljerte arbeidstidspunkter. Fører til manuelt tilleggsarbeid og ikke minst en risiko for bøter ved mangelfull dokumentasjon.

Hvordan løser og effektiviserer Proplan Time disse prosessene?

 • Med enklere timeregistrering og bedre rapporter kan avvik oppdages tidlig og tiltak iverksettes. Det kan være snakk om overtidsbruk, faktorer som påvirker de ansattes tidsbruk, timer som man ikke får fakturert etc. Ved å få kontroll på dette kan lønnsomheten bedres.
 • Oppdaterte rapporter og historikk gir ledelsen bedre beslutningsgrunnlag ved vurdering av nye serviceoppdrag.
 • Tilgangsstyring i forbindelse med registreringsalternativer gjør det enklere for den ansatte å registrere korrekt, samt at det blir færre feil.
 • Den enkelte ansatte får god kontroll på egne timer og kan sjekke opp mot utbetalt lønn. Motiverer til korrekt og rask timeføring.
 • Vesentlige tidsbesparelser ved overgang til elektronisk timeføring. Timene blir raskere registrert, det er mindre feil og du fjerner tidsbruken for innhenting, tolkning og punching av lister.
 • Enkel godkjenningsprosess for lederne. Et par tastetrykk gir deg oversikten du trenger.
 • Mulighet for å registrere via web eller mobiltelefon gir den ansatte høy tilgjengelighet til systemet.
 • Proplan Time kan integreres med lønns- og økonomisystemet for overføring av timer til lønn, fakturering, prosjektregnskap m.m.
 • For bedrifter som er pålagt daglige personallister vil et webbasert system forenkle oppgaven. Start- og sluttklokkeslett kan registreres slik at man kan hente ut oppdaterte lister ved en evt. kontroll.

Overbevist?

Har du sett nok og ønsker et tilbud?

Få pristilbud

Snakk med oss!

Vi vil høre mer om din bedrifts behov

Ta kontakt

Finn ut mer!

Les mer om våre kunders erfaringer

Kundereferanser