Service

Få full kontroll på timeregistreringen for servicebransjen med Proplan Time.

Smilende dame med brunt hår i hestehale og grønn t-skjorte holder en bøtte med rengjøringsmidler
Vi i Proplan har levert løsninger for timeregistrering til en rekke kunder innen servicesektoren gjennom årenes løp og kjenner dermed din bransje godt.

Begrepet servicesektor er bredt og omfatter mange bransjer. Det kan dreie seg om bedrifter innen renhold, kantine, sikkerhet, bemanning og helse og omsorg for å nevne noen. Det er allikevel en del fellestrekk og behov blant disse bedriftene som Proplan Time tilfredsstiller på en god og effektiv måte.

Lønnsomhet

Med enklere timeregistrering og bedre rapporter kan avvik oppdages tidlig og tiltak iverksettes for å øke lønnsomheten.

Rapportering

Oppdaterte rapporter gir ledelsen bedre beslutningsgrunnlag ved vurdering av nye serviceoppdrag.

Kvalitet

Gjennom tilgangsstyring får ansatte kun frem relevante registreringsalternativer. Dette reduserer feilregistreringer.

Lønnskontroll

Ansatte får god kontroll på egne timer og kan sjekke opp mot lønn.

Tidsbesparelse

Vesentlige tidsbesparelser ved overgang til elektronisk timeføring.

Godkjenning

Enkel godkjenningsprosess for lederne med et par tastetrykk.

Personallister

Pålagt daglige personallister? Et webbasert system forenkler oppgaven. Start- og sluttklokkeslett registreres slik at du kan hente ut oppdaterte lister ved en evt. kontroll.

Integrasjoner

Proplan Time kan integreres med lønns- og økonomisystemet for overføring av timer til lønn, fakturering, prosjektregnskap m.m.

Tilgjengelighet

Høy tilgjengelighet og registrering på mobil eller web. Enkelt og intuitivt grensesnitt, med egen app slik at du har tilgang på telefonen hvor og når som helst.

Rapporter

Når det gjelder timeregistrering for servicebedrifter er rapporteringen en veldig viktig del. Proplan kan tilpasse rapportene til kundens behov. Her er noen eksempler på typiske rapporter som blir brukt at firmaer i denne bransjen, men vi kan også utvikle egne rapporter basert på din bedrifts behov. Hovedfokuset er å gi dere rapportert som er raskere oppdatert, har høyere kvalitet og gir et godt grunnlag for beslutninger.

Generelle rapporter

  • Transaksjoner per bruker
  • Prosjektrapporter
  • Fravær/ferie/flexi oversikter
  • Ferieplanlegging

Bransjespesifikke rapporter

  • Utførte timer mot budsjetterte timer per oppdrag – for løpende lønnsomhetsvurderinger
  • Timeforbruk per avdeling/prosjekt
  • AML overtidsrapport – viser løpende oversikt over overtidsbruken i selskapet og om den er i henhold til Arbeidsmiljøloven
  • Kontrollister for bedrifter som er pålagt daglige personallister
Bilde av to damer som jobber ved en pc der den ene forklarer den andre noe og peker på en skjerm

Vil du vite mer? Send inn skjemaet så tar vi kontakt!

Ved å sende inn skjemaet bekrefter jeg at jeg har lest og godtatt Proplans Personvernerklæring.

Du kan også ringe eller sende oss en e-post