Timeregistrering for servicebedrifter

Proplan har levert løsninger for timeregistrering til en rekke kunder innen servicesektoren gjennom årenes løp. Begrepet servicesektor er bredt og omfatter mange bransjer. Det kan dreie seg om bedrifter innen renhold, kantine, sikkerhet, bemanning og helse og omsorg for å nevne noen. Det er allikevel en del fellestrekk og behov blant disse bedriftene som Proplan Time tilfredsstiller på en god og effektiv måte.

Med enklere timeregistrering og bedre rapporter kan avvik oppdages tidlig og tiltak iverksettes for å øke lønnsomheten.

Oppdaterte rapporter gir ledelsen bedre beslutningsgrunnlag ved vurdering av nye serviceoppdrag.

Gjennom tilgangsstyring får ansatte kun frem relevante registreringsalternativer. Dette reduserer feilregistreringer.

Ansatte får god kontroll på egne timer og kan sjekke opp mot lønn.

Vesentlige tidsbesparelser ved overgang til elektronisk timeføring.

Enkel godkjenningsprosess for lederne med et par tastetrykk.

For bedrifter som er pålagt daglige personallister vil et webbasert system forenkle oppgaven. Start- og sluttklokkeslett kan registreres slik at man kan hente ut oppdaterte lister ved en evt. kontroll.

Proplan Time kan integreres med lønns- og økonomisystemet for overføring av timer til lønn, fakturering, prosjektregnskap m.m.

Høy tilgjengelighet gjennom registrering på mobil eller web.

Rapporter

Når det gjelder timeregistrering for servicebedrifter er rapporteringen en veldig viktig del. Proplan kan tilpasse rapportene til kundens behov. Her er noen eksempler på typiske rapporter som blir brukt at firmaer i denne bransjen, men vi kan også utvikle egne rapporter basert på din bedrifts behov. Hovedfokuset er å gi dere rapportert som er raskere oppdatert, har høyere kvalitet og gir et godt grunnlag for beslutninger.

Generelle rapporter

  • Transaksjoner per bruker
  • Prosjektrapporter
  • Fravær/ferie/flexi oversikter
  • Ferieplanlegging

Bransjespesifikke rapporter

  • Utførte timer mot budsjetterte timer per oppdrag – for løpende lønnsomhetsvurderinger.
  • Timeforbruk per avdeling/prosjekt.
  • AML overtidsrapport – viser løpende oversikt over overtidsbruken i selskapet og om den er i henhold til Arbeidsmiljøloven.
  • Kontrollister for bedrifter som er pålagt daglige personallister.
timeregistrering for servicebedrifter

Daglig leder i Pan Renhold, Flemming Sørensen, forteller hvorfor Proplan Time er et av bedriftens viktigste arbeidsverktøy i videoen under:

Snakk med oss!

Interessert i å høre mer om timeregistrering for servicebedrifter? 

Ta kontakt

Finn ut mer!

Les mer om våre kunders erfaringer

Kundereferanser