Timeregistrering for varehandel

Proplan har levert timeregistreringssystem skreddersydd for varehandel til store retailkjeder i Norge. Firmaene varierer i størrelse og kompleksitet, men mange opplever samme type utfordringer når det kommer til timeregistrering.

Effektivisering av timelistehåndtering for ansatt, butikkleder og lønn/regnskap.

Automatisk beregning av UB tillegg kveld/lørdag/søndag.*

Automatisert overføring til lønnssystem for utbetaling av variabel lønn.

Generering av arbeidsplaner pr. butikk for å visualisere når den ansatte skal jobbe.

Brukerportal for de ansatte, for å se når de skal jobbe, ferieplanlegging, saldoer.

Mulighet for rapportering av kostnader mot budsjett pr. butikk/periode.

Korrekt kostnadsbelastning hvis ansatt jobber i ulike butikker.

Høy tilgjengelighet gjennom registrering på mobil eller web.

* Proplan Time støtter automatisk beregning av UB tillegg:

  • UB tillegg beregnes automatisk basert på når den ansatte har vært på jobb på ulike ukedager og helg.
  • Det beregnes først UB tillegg etter at den ansatte har jobbet et definert minimum antall timer pr. periode.
  • Om ønskelig kan vi også tilby stemplingsur pr. butikk for kontroll av tilstedetid.

Rapporter

Proplan kan tilpasse rapportene til kundens behov. Her er noen eksempler på typiske rapporter som blir brukt at firmaer innen varehandelsbransjen, men mulighetene er store så det er opp til kunden hva slags statistikk de ønsker skal rapporteres. Hovedmålet er at rapportene skal gi bedriften et godt beslutningsgrunnlag.

Generelle rapporter

  • Transaksjoner per bruker
  • Prosjektrapporter
  • Fravær/ferie/flexi oversikter
  • Ferieplanlegging

Bransjespesifikke rapporter/statistikk

  • Kostnader mot budsjett pr. butikk/periode.
  • Siste tildelte timer mot planlagte og brukte timer pr. butikk.
timeregistrering for varehandel

Snakk med oss!

Vil du vite mer om timeregistrering for varehandel? 

Ta kontakt