PROPLAN TIME FOR VAREHANDELSSEKTOREN

Proplan Time brukes av flere kunder i Retail bransjen. Firmaene varierer i størrelse og kompleksitet men mange opplever de samme type utfordringene når det kommer til timeregistrering.

Tilbake til Bransjer

Typiske utfordringer for bedrifter innen varehandel

 • Utbredt bruk av timelister på papir – tungvint og tidkrevende å hente inn, tyde håndskrift og registrere data i systemet for overføring til lønn.
 • Sjelden at de ansatte er på et kontor med PC tilgang for timeregistrering.
 • Mange ulike tillegg å forholde seg til – blant annet UB tillegg.
 • Kompleksitet i forhold til planlegging og informasjon rundt arbeidsplaner for butikkene.
 • Ledelsen ønsker lett tilgjengelige og oppdaterte rapporter.
 • Ansatte som roterer på å jobbe i ulike butikker i en kjede.

Hvordan løser og effektiviserer Proplan Time disse prosessene?

 • Betydelig effektivisering av arbeid som medgår til timelistehåndtering av ansatt, butikkleder og lønn/regnskap.
 • Mulighet for elektronisk registrering på web og mobil.
 • Automatisk beregning av UB tillegg kveld, lørdag og søndag.*
 • Automatisert overføring til lønnssystem for utbetaling av variabel lønn.
 • Generering av arbeidsplaner pr. butikk for å visualisere når den ansatte skal jobbe.
 • Brukerportal for de ansatte, for å se når de skal jobbe, ferieplanlegging, saldoer.
 • Mulighet for rapportering av kostnader mot budsjett pr. butikk/periode.
 • Korrekt kostnadsbelastning når ansatte jobber på flere butikker.

 

* Proplan Time støtter automatisk beregning av UB tillegg:

 • UB tillegg beregnes automatisk basert på når den ansatte har vært på jobb på ulike ukedager og helg.
 • Det beregnes først UB tillegg etter at den ansatte har jobbet et definert minimum antall timer pr. periode.
 • Om ønskelig kan vi også tilby stemplingsur pr. butikk for kontroll av tilstedetid.

Vi får gode rapporter, vi får målt sykefravær og vi får mer nøyaktig beregning av UB tillegg som butikkene har.

Live FurlandKitch'n

Overbevist?

Har du sett nok og ønsker et tilbud?

Få pristilbud

Snakk med oss!

Vi vil høre mer om din bedrifts behov

Ta kontakt

Finn ut mer!

Les mer om våre kunders erfaringer

Kundereferanser