LØSNINGER FOR BYGG OG ANLEGGSBRANSJEN

Proplan har lang erfaring med ulike kunder innen bygg- og anleggsbransjen og har gjennom årenes løp erfart hvilke utfordringer hverdagen bringer. Vi har opparbeidet oss god kompetanse på hvordan standardsystemer kan og bør tilpasses aktører i bransjen, og har også utviklet en bransjeløsning.

Proplan Entreprenør

I en byggeprosess er det mye data å holde styr på, og det er gjerne ett system for hvert arbeidsfelt. For å utnytte ressursene optimalt er det hensiktsmessig at alle systemene “snakker sammen.” Ved å integrere kalkyle- og produksjonsmodulene i ISY ByggOffice med økonomisystem fra Visma er det enkelt å holde oversikten.

Bedriften kan drive detaljert planlegging og oppfølging av alle prosjekter, med smidig drift og ressursutnyttelse som resultat. All data vil være lett tilgjengelig, man unngår dobbelt registrering og får nye rapportmuligheter

Hvorfor velge Proplan Entreprenør?

 • Man får integrert tre kritiske arbeidsfelt: økonomi, produksjon og kalkyle.
 • Bedre kostnadskontroll
 • Økt effektivitet og tidsbesparelser
 • Bedre oversikt over både inntekts- og kostnadssiden av prosjektene

Proplan Time for Bygg og anlegg

Proplan Time er et webbasert timeregistreringssystem som har effektivisert timeføringen for over 35 000 brukere. Spesielt innenfor bygg- og anlegg har vi mange kunder som bruker systemet. Proplan Time gjør timeregistrering enklere for både brukere og administrasjon, og gir løpende kontroll av timeforbruk mot prosjekt. Samtidig har vi utviklet en rekke bransjespesifikke rapporter som gir god oversikt. Vi forstår bransjebehovene godt og har blant annet en løsning for elektroniske mannskapslister på byggeplassen. Registreringen er like enkel på web som mobil. I Proplan Time er det et fullintegrert Kvalitetssystem, som håndterer avvik, sjekklister, kontinuerlig forbedring, dokumentasjon og rapportering.

Vi kan gi din bedrift gevinster som:

 • Redusert tidsbruk til registrering, kontroll og utbetaling av variabel lønn.
 • Bedre datakvalitet og rapportering.
 • Automatisert fakturering og et raskere oppdatert og mer korrekt prosjektregnskap.
 • Mer fornøyde medarbeidere, ledere og administrasjon.

Typiske utfordringer for bedriften innen bygg og anlegg

 • Utbredt bruk av timelister på papir – tidkrevende å hente inn, tyde håndskrift og registrere data i systemet.
 • Sjelden at de ansatte er på et kontor med PC tilgang.
 • Arbeidstakere som roterer rundt på ulike prosjekter gir utfordringer i forhold til timebelastning per prosjekt.
 • Kombinasjon av fast ansatte og innleide arbeidstakere – gjerne utenlandske.
 • Uoversiktlige timeprosesser – timer registreres både av brukerne selv, formenn og administrasjonen. Uklare godkjenningsrutiner.
 • Ofte bruk av prosjektregnskap som styringsverktøy, og disse rapportene er ofte sent tilgjengelige og har varierende kvalitet på grunn av manuelle rutiner.
 • Maskinentreprenører har krevende registreringer av både timer, maskintid, masseforflytninger, boremeter, sprengningsmeter etc. og et høyt antall ulike tillegg.
 • Skepsis blant arbeidstakerne til web-basert timeregistrering. En del arbeidstakere som ikke er datakyndige.
 • Pga. sterk vekst og høyt aktivitetsnivå i bransjen har mange interne systemene ikke klart å holde tritt på veien – fører til unødig tidsbruk på administrasjon.
 • Ledelsen ønsker lett tilgjengelige og oppdaterte rapporter.
 • Behov for skreddersøm og spesialtilpasning.

Hvordan løser og effektiviserer Proplan disse prosessene?

 • Elektronisk timesystem fremfor fysiske timelister gir færre feil og reduserer tidsbruken.
 • Med mobilmodulen kan de ansatte registrere timene umiddelbar etter utført arbeid, uavhengig av hvor de befinner seg.
 • Systemet tilpasses de ulike rollene i bedriften slik at den ansatte kun får anledning til å registrere det som er relevant for dem. (Korrekt prosjekt eller maskin, rett lønnsart, tillegg osv.)
 • Språket kan endres hvis kunden har mange utenlandske arbeidstakere.
 • Enkel godkjenningsprosess for lederne. Et par tastetrykk gir deg oversikten du trenger.
 • Enkel føring av timer mot prosjekter gir umiddelbart oppdaterte prosjektregnskap.
 • Brukervennlighet er en av systemets største styrker. Våre kunder opplever at skepsisen blant de ansatte raskt forsvinner når de får prøvd systemet selv.
 • Den enkelte ansatt får fullstendig oversikt over egne timer/fravær/ferie. Dette gir større eierskap til timeregistreringen og motivasjon for å registrere korrekt.
 • Proplan Time kan integreres med lønnssystemet for direkte overføring av timer til lønn og fravær, for en mer effektiv lønnskjøring.
 • Proplan Time kan integreres med økonomisystemet for overføring av timer til fakturering, prosjektregnskap, maskinregnskap m.m
 • For administrasjon og ledelse er det enkelt å få tilgang til systemet og rapportene. Alt som trengs er internettilgang.
 • Vesentlige tidsbesparelser for administrasjonen: Færre spørsmål fra de ansatte, eliminerer manuell punching, mindre tid på purring- og kontroll.
 • Systemet tilpasses deres arbeidsmåte for å effektivisere de interne rutinene mest mulig.

RAPPORTER

Proplan kan tilpasse rapportene til kundens behov. Her er noen eksempler på typiske rapporter som blir brukt at firmaer i denne bransjen, men vi kan også utvikle egne rapporter basert på din bedrifts behov. Hovedfokuset er å gi dere rapportert som er raskere oppdatert, har høyere kvalitet og gir et godt grunnlag for beslutninger.

Generelle rapporter

 • Transaksjoner per bruker
 • Prosjektrapporter
 • Fravær/ferie/flexi oversikter
 • Ferieplanlegging

Bransjespesifikke rapporter

 • AML overtidsrapport – viser løpende oversikt over overtidsbruken i selskapet og om den er i henhold til Arbeidsmiljøloven.
 • Maskinrapporter per prosjekt – prosjektrapport som viser oversikt over uttak timer pr prosjekt og maskin/kjøretøy.
 • Fakturaunderlagsrapporter – for utstedelse av betalingssertifikat til underleverandører av innleide ressurser.
 • Timerapporter per person per prosjekt for ulike typer fakturaunderlag.

Mannskapsliste

MANNSKAPSLISTE

Elektroniske mannskapslister på byggeplassen uten bruk av anleggsterminal?

Fra 1. juli 2017 ble det lovpålagt å føre elektroniske mannskapslister på byggeplass. En måte å gjøre dette på er via elektronisk registrering av HMS-kort på anleggsterminal. Men visste du at det er et alternativ? – uten bruk av anleggsterminaler? Ved å bruke Proplans Mannskapslisteløsning kan personer som skal inn på byggeplassen logge seg inn og ut ved hjelp av egen mobil. Dataene blir overført direkte til Proplan Time hvor man i sanntid får oversikten over alle som er på byggeplassen.

Les artikkelen «Alt du trenger å vite om elektroniske mannskapslister» og «Mannskapsliste – Det er enklere enn du tror» her.

Det fungerer på følgende måte:

 • Hver byggeplass har en weblink for inn- og utlogging. Den står oppført på skilt ved inngangen.
 • Når personen ankommer byggeplassen går de inn på linken via egen mobiltelefon.
 • Hvis det er første gang personen er på en av selskapets byggeplasser så registrerer de sine kontaktopplysninger før de logger seg inn. Når gjesten har registrert seg hos dere, gjelder dette alle selskapets byggeplasser. Hvis personen er ansatt eller tidligere registrert er det bare å trykke «logg inn».
 • Mannskapslisten blir automatisk oppdatert ved innlogging.
 • Når personen forlater byggeplassen logger man seg ut igjen via samme link på telefonen.
 • Innebygget sanntidskontroll av HMS-kortet mot Brønnøysundregisteret.

Se demovideo​ nederst på siden.

Med løsningen fra Proplan trenger ikke de ansatte å scanne HMS/Byggekortet sitt ved inngang til byggeplass.

Sanntidskontroll av HMS-kortet.

Første gang du skal bruke Proplan Mannskapsliste må du registrere inn ditt HMS-kort. En automatisk sanntidskontroll kobler HMS-kortets informasjon mot Brønnøysundregisteret. Da sjekkes gyldighet på kortet, arbeidsgiver og arbeidsforholdet. Verneombud, byggherre og andre med HMS-ansvar har mulighet til å sjekke og etterkontrollere om arbeidstakernes kort er gyldige. Det er mulig å sette opp automatiske kontroller etter definerte tidsintervaller eller sjekke manuelt.

Unngå investering i utstyr

Den store fordelen med dette systemet er at man slipper kostnader til kjøp og vedlikehold av anleggsterminaler, og du vil aldri komme i en situasjon hvor anleggsterminalen er ødelagt. Hvis ønskelig kan man ha et nettbrett tilgjengelig for besøkende som har glemt sin mobiltelefon. Oversiktslister blir automatisk generert i Proplan Time og tilfredsstiller de foreslåtte kravene i byggherreforskriften.

Automatisk timeregistrering basert på byggeplasslogging

I tillegg kan dataene på egne ansatte overføres timelisten til vedkommende og om ønskelig tilknyttes prosjekt basert på byggeplasslokasjon. På denne måten vil timeregistreringen gå enda enklere. Den ansatte trenger bare kontrollere og overføre listen til godkjenning – gjerne fra egen mobil.

 

Se en video som demonstrerer Proplan Mannskapsliste

Kvalitetssystem

KVALITETSSYSTEM FOR BYGGEBRANSJEN

Det stilles høye krav til HMS og kvalitet i byggebransjen. Samtidig kan man spare store kostnader ved å minimere feil og unngå skader/ulykker. Å jobbe systematisk med HMS og kvalitet kan gi bedriften økt lønnsomhet. Proplan Kvalitet er et web-basert system som er godt egnet for byggebransjen. Systemet håndterer funksjonalitet som avvik, sjekklister, kontinuerlig forbedring, dokumentasjon og rapportering – og det meste kan gjøres rett fra mobiltelefonen. På den måten vil de ansatte ta i bruk kvalitetssystemet der de er, når det skjer. Les mer om vårt kvalitetssystem.

Eksempler på funksjonalitet:

 • Utfør aktiviteter på byggeplass med riktig sjekkliste
 • Rapporter skader og nesten-ulykker umiddelbart
 • Gi tilbakemelding på hendelser på byggeplass umiddelbart
 • Ha alltid siste godkjente tegning tilgjengelig på mobilen
 • Få endringer fra kunde signert på mobil enhet
 • Før ekstra arbeid direkte mot prosjekt/kunde fra byggeplass

Systemet er tett integrert med Proplan Time men kan selvfølgelig også integreres med andre typer systemer (ERP, økonomisystem), og det kan tilpasses din bedrifts arbeidsmåte og behov.

Ta kontakt med oss for å vite mer om løsningen.

Overbevist?

Har du sett nok og ønsker et tilbud?

Få pristilbud

Snakk med oss!

Vi vil høre mer om din bedrifts behov

Ta kontakt

Finn ut mer!

Les mer om våre kunders erfaringer

Kundereferanser