Proplan Time – Brukervennlig og fleksibel timeregistrering

Tid er en begrenset ressurs hos de fleste bedrifter, og tendensen er at vi bruker for mye tid på administrative oppgaver. Med Proplan Time reduserer de ansatte tiden de bruker på å føre timer, ledere kan godkjenne med et par tastetrykk, og lønns- og regnskapsmedarbeideren kan hente data rett inn i sine systemer.

Bedre kontroll og beslutningsgrunnlag

Med dette systemet for timeføring får du rapporter med høy datakvalitet som sikrer bedriften bedre oversikt og beslutningsgrunnlag for avgjørelser. I tillegg til standardrapportene kan vi tilrettelegge for kundespesifikke rapporter.

Vil du vite mer?

Kontakt oss for å se mer av løsningen

Kontaktskjema

Prosjektregnskap og fakturering

Mange bedrifter bruker de ansattes timedata til mer enn å utbetale lønn. Det kan være at timene skal belastes ulike prosjekter eller viderefaktureres.  Proplan Time er tilrettelagt med tanke på disse prosessene. Du skal få raske oppdateringer, økt kontroll, mer effektive rutiner, noe som igjen kan gi positive utslag på lønnsomheten.

Brukervennlig timeregistrering på mobil, nettbrett eller desktop.

Systemet har et enkelt, brukervennlig og intuitivt grensesnitt.

Fleksible og oversiktlige kontroll- og godkjenningsprosesser på mobil eller nett.

Integrasjonsmuligheter med en rekke ulike lønns- og økonomisystem.

Få løpende kontroll på timebruk, ressurser, prosjekter og kostnader.

Redusert tidsbruk til registrering, kontroll og utbetaling av variabel lønn.

Tilpasset din bransje

Proplan Time har i dag over 35 000 brukere i små og store bedrifter innen en rekke ulike bransjer. Systemets mulighet for høy grad av tilpasning og vår lange erfaring har gjort at vi kan imøtekomme meget spesifikke bransjebehov.

Les mer

Bygg og anlegg

Lang erfaring og bransjeløsning for økt produktivitet, kontroll og lønnsomhet.

Industri

Timeregistrering mot prosjekt og tidsforbruk per enhet. Mange konfigurasjonsmuligheter.

Regnskapsbyrå

Bransjeløsning fra Visma og samarbeid for optimal forretningsmodell.

Olje og oljeservice

Tilfredsstiller særbehovene innen oljerelatert næring.

Prosjekt og konsulent

Kostnadskontroll, fakturerte timer, estimater, lønnsomhets-rapportering m.m

Tiltaksarrangører

Registrer tidsbruk på egne ansatte og tiltaksdeltakere. Vi kjenner bransjen.

Service

Proplan Time hjelper servicebedrifter med enkel oversikt og bedre lønnsomhets-vurderinger

Varehandel

Håndterer tillegg og arbeidsplaner. Understøtter tariffavtale og tillegg for Ubekvem Arbeidstid.

Digital timeføring vs. Manuell håndtering

Last ned guide!

Digital timeføring vs. Manuell håndtering

Fornavn
Etternavn
E-post
Ja, jeg samtykker til at Proplan lagrer min kontaktinformasjon.
Ja, jeg samtykker til at Proplan kan sende meg relevant informasjon og markedsføring på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser.