En introduksjon til Proplan Time

Timeregistrering bør være enkelt, gi god oversikt og ta minimalt med tid. Ta en titt på vår video for en enkel demo av hvordan timer registreres i systemet.

Kontaktskjema

Frigjør tid til kjernevirksomheten

Tid er som regel en begrenset ressurs hos de fleste bedrifter og vi bruker altfor mye tid på administrative oppgaver. Proplan Time hjelper din bedrift å frigjøre tid til kjernevirksomheten gjennom et effektivt system for timeregistrering. De ansatte reduserer tiden de bruker på å føre timelister, ledere kan godkjenne med et par tastetrykk og lønns- og regnskapsmedarbeideren kan hente data rett inn i sine systemer.

Bedre kontroll og beslutningsgrunnlag

Med dette timesystemet får du rapporter med høy datakvalitet som sikrer bedriften bedre oversikt og beslutningsgrunnlag for avgjørelser. I tillegg til standardrapportene kan vi tilrettelegge for kundespesifikke rapporter.

Prosjektregnskap og fakturering

Mange bedrifter bruker de ansattes timedata til mer enn å utbetale lønn. Det kan være at timene skal belastes ulike prosjekter eller viderefaktureres.  Proplan Time er tilrettelagt med tanke på disse prosessene. Du skal få raske oppdateringer, økt kontroll, mer effektive rutiner, noe som igjen kan gi positive utslag på lønnsomheten.

Hvorfor velge timeregistrering med Proplan Time?

 • Brukervennlig timeregistrering på mobil, nettbrett eller desktop.
 • Programmet har et enkelt og intuitivt grensesnitt.
 • Fleksible og oversiktlige kontroll- og godkjenningsprosesser på mobil eller nett.
 • Registrer timer på alt fra enkle til komplekse prosjektstrukturer.
 • Integrasjon med en rekke ulike lønns- eller økonomisystem.
 • Mulighet for tilpasninger, f.eks egne oppsett og rapporter.
 • Få løpende kontroll på timebruk, ressurser, prosjekter og kostnader.
 • En løsning som kan vokse og tilpasse seg bedriftens utvikling.

Gevinster ved effektiv timeregistrering:

 • Redusert tidsbruk til registrering, kontroll og utbetaling av variabel lønn.
 • Bedre datakvalitet og rapportering.
 • Automatisert faktureringsprosess
 • Raskere oppdatert og mer korrekt prosjektregnskap.
 • Løpende kontroll på timebruk, ressurser, prosjekter og kostnader.
 • Mer fornøyde medarbeidere, ledere og administrasjon.

Utvikling basert på kundebehov

Proplan Time er i stadig utvikling og oppdateres jevnlig med ny funksjonalitet. Vår årlige brukerundersøkelse forteller oss hva brukerne forventer av timesystemet. Vi har et sterkt fokus på å videreutvikle etter innspill og konkrete tilbakemeldinger fra kundene, samt å følge ulike bransjekrav.

Utnytt mulighetene med integrasjoner for timesystemet

Det er også viktig å se på hvordan timesystemet fungerer i samspill med bedriftens øvrige systemer. Timeregistrering er en integrert del av din virksomhet; som en del av lønnshåndtering, prosjekter, økonomi og styringsgrunnlag for ledelsen. Bør ikke derfor disse systemene være knyttet sammen i en større enhet? Først da kan bedriften virkelig begynne å dra nytte av tidsreduksjoner og synergier. Les mer om integrasjonsmuligheter. Les mer om integrasjonsmuligheter.

Det er her Proplan skiller seg ut fra andre timesystemleverandører. Fordi vi er en totalleverandør innen ERP, Lønn og CRM har vi kompetanse om alle systemene som til sammen utgjør kjernen i mange av forretningsprosessene. Det gjør oss også i stand til å integrere disse til større enheter som gir nye gevinster.

Lyst til å se Proplan Time selv?

Se demovideoer

Tilpasset din bransje

Proplan Time har i dag over 35 000 brukere i små og store bedrifter innen en rekke ulike bransjer. Systemets mulighet for høy grad av tilpasning og vår lange erfaring har gjort at vi kan imøtekomme meget spesifikke bransjebehov.

Les mer

Bygg og anlegg

Lang erfaring og bransjeløsning for økt produktivitet, kontroll og lønnsomhet.

Industri

Timeregistrering mot prosjekt og tidsforbruk per enhet. Mange konfigurasjonsmuligheter.

Regnskapsbyrå

Bransjeløsning fra Visma og samarbeid for optimal forretningsmodell.

Olje og oljeservice

Tilfredsstiller særbehovene innen oljerelatert næring.

Konsulent og prosjekt

Kostnadskontroll, fakturerte timer, estimater, lønnsomhets-rapportering m.m

Tiltaksarrangører

Registrer tidsbruk på egne ansatte og tiltaksdeltakere. Vi kjenner bransjen.

Service

Proplan Time hjelper servicebedrifter med enkel oversikt og bedre lønnsomhets-vurderinger

Varehandel

Håndterer tillegg og arbeidsplaner. Understøtter tariffavtale og tillegg for Ubekvem Arbeidstid.

Få et pristilbud

Proplan Time tilbys i tre ulike pakker avhengig av bedriftens størrelse og behov. Finn pakken som passer din bedrift.

Enterprise

kr ?

per mnd

Etter nærmere avtale

Proplan Time for konsern eller selskap over 200 ansatte

Business

kr 155,- til 48,-*

per mnd

*Pris er avhengig av antall brukere

Standard Proplan Time med all funksjonalitet.

BasicKom raskt i gang

kr 75,- til 43,-*

per mnd

*Pris er avhengig av antall brukere

For firmaer som ønsker å komme raskt i gang og har enkle behov i forhold til sin timeregistrering.

Ønsker du mer informasjon?

Vi vil høre mer om din bedrifts behov

Kontaktskjema

Finn ut mer!

Les mer om våre kunders erfaringer

Kundereferanser