LØSNINGER FOR REGNSKAPSBYRÅ

Regnskapsbyråer har lenge vært en bransje Proplan har fokusert på. Vi leverer både bransjeløsning og klienttjenester i tillegg til å være en sparringspartner for hvordan regnskapsbyråene kan drive effektivt.

Fremtidsrettet forretningsdrift

Ny teknologi og endrede kundekrav gjør at regnskapsbyråene i dag må kunne tilby sine kunder noe mer en bilagsregistrering og årsoppgjør. For å være en attraktiv partner for sine kunder må de kunne tilby nye tjenester og løsninger som gir merverdi for kunden, samtidig som de skal være kundens foretrukne rådgiver.

Proplan kan bistå regnskapsbyråer i denne prosessen, både i forhold til å velge rett brasnjeløsning og som rådgiver i forhold til hvordan et moderne regnskapsbyrå skal jobbe og tjene penger. Proplan ønsker å styrke regnskapsbyråer som forretningspartnere. Vi ønsker å spille på lag med våre byråkunder, spesielt innenfor prosesser som byråene tradisjonelt sett ikke er sterke på. Det kan for eksempel dreie seg skybaserte klienttjenester, timeprosesser, logistikkprosesser, CRM m.m. Sammen kan vi tilby deres kunder det de har behov for.

Samarbeidsmodellen

Illustrasjonen under viser hvordan et moderne regnskapsbyrå kan jobbe mot sine klienter, samt hvilke løsninger for regnskapsbyrå Proplan kan tilby. Med base i et godt bransjetilpasset regnskapssystem kan byrået tilby kundene primærtjenestene de trenger på en effektiv måte. I tillegg vil de har mulighet til å tilby nettbaserte klientjenester som muliggjør selvbetjening og automatisering. Dette frigjør kapasitet som regnksapsbyrået kan bruke på det som virkelig kan skape merverdi for kundene, nemlig rådgivning.

Ved å ha en kompetent samarbeidspartner på systemsiden og en klar strategi på hvordan man skal betjene og videreutvikle klientene er byrået godt rustet for den nye konkurransesituasjonen i bransjen. Proplan her et dedikert byråteam med erfarne konsulenter og rådgivere som bistår våre byråkunder. Les blant annet hva vår kunde Sør Regnskap synes om Proplans løsninger for regnskapsbyrå. 

løsninger for regnskapsbyrå - bransjeløsning

Anerkjent bransjeløsning fra Visma

Med Visma Business Regnskapsbyrå får du en fullstendig og fremtidsrettet økonomi – og bransjeløsning med funksjonalitet som dekker alle de daglige rutinene på ditt regnskapskontor, samt det løpende arbeidet mot klientene. Fordelen er at alt er samlet i ett system og inkluderer funksjonalitet for alt innen regnskap, ordre, fakturering og byråadministrasjon.
Les mer om Visma business Byrå

løsninger for regnskapsbyrå - bransjeløsning

Skybaserte klienttjenester

Å ta i bruk skybaserte klienttjenester gir regnskapsbyrået to store fordeler – det gir mulighet for vesentlig effektivisering internt samtidig som man knytter kundene tettere til seg og får nye inntekstmuligheter gjennom klientenes bruk av tjenestene. De vanligste løsningene er knyttet til elektronisk fakturering, reiseregning- og utleggsrefusjon, godkjenningsprosedyrer og betalinger. Det er dog ingenting i veien for at byrået også skal kunne tilby sine klienter løsninger innen f.eks rapportering, timeregistrering eller personaloppgaver.

Lønnsom agentavtale

Mange klienter kan f.eks ha behov for timeregistrering. Da kan en agentavtale på Proplan Time både forenkle kundens og byråets egen hverdag, samt skape et ny inntektskilde for byrået. Vi har flere byråkunder som opplever suksess med dette.

Kan dette være aktuelt for ditt regnskapsbyrå? Ta kontakt med Charlotte Kleming, charlotte.kleming@proplan.no for mer informasjon.

Snakk med oss!

Interessert i å høre mer om våre løsninger for regnskapsbyrå? 

Ta kontakt