Løsninger for regnskapsbyrå

Regnskapsbransjen har lenge vært et fokuspunkt for Proplan. Vi leverer bransjeløsninger og klienttjenester, i tillegg til å være en sparringspartner for å sikre effektiv drift.

Fremtidsrettet forretningsdrift

Ny teknologi og endrede kundekrav gjør at regnskapsbyråene i dag må kunne tilby sine kunder noe mer enn bilagsregistrering og årsoppgjør. For å være en attraktiv partner må de kunne tilby nye tjenester og løsninger som gir merverdi for kunden, samtidig som de skal være kundens foretrukne rådgiver.

Proplan kan bistå regnskapsbyråer i denne prosessen. Vi kan tilby rådgivning og analyser for å sikre effektiv og moderne drift. Proplan ønsker å styrke regnskapsbyråer som forretningspartnere. Vi ønsker å spille på lag med våre byråkunder, spesielt innenfor prosesser som byråene tradisjonelt sett ikke er sterke på. Det kan dreie seg om skybaserte klienttjenester, timeprosesser, logistikkprosesser, CRM, m.m. Sammen kan vi tilby deres kunder det de har behov for.

Samarbeidsmodellen

Illustrasjonen under viser hvordan et moderne regnskapsbyrå kan jobbe med sine klienter, samt hvilke løsninger for regnskapsbyrå Proplan kan tilby. Med base i et godt, bransjetilpasset regnskapssystem kan byrået tilby kundene primærtjenestene de trenger på en effektiv måte. I tillegg kan vi tilby nettbaserte klienttjenester som muliggjør selvbetjening og automatisering. Dette frigjør kapasitet som regnskapsbyrået kan bruke på det som virkelig kan skape merverdi for kundene, nemlig rådgivning.

Ved å ha en kompetent samarbeidspartner på systemsiden, og en klar strategi på hvordan man skal betjene og videreutvikle klientene, er byrået godt rustet for den nye konkurransesituasjonen i bransjen. Proplan her et dedikert byråteam med erfarne konsulenter og rådgivere som bistår våre byråkunder.

Les blant annet hva vår kunde Sør Regnskap synes om Proplans løsninger for regnskapsbyrå. 

løsninger for regnskapsbyrå - bransjeløsning

Anerkjent bransjeløsning fra Visma

Med Visma Business Regnskapsbyrå får du en fullstendig og fremtidsrettet økonomi – og bransjeløsning med funksjonalitet som dekker alle de daglige rutinene på ditt regnskapskontor, samt det løpende arbeidet mot klientene. Fordelen er at alt er samlet i ett system og inkluderer funksjonalitet for alt innen regnskap, ordre, fakturering og byråadministrasjon.

løsninger for regnskapsbyrå - bransjeløsning

Skybaserte klienttjenester

Å ta i bruk skybaserte klienttjenester gir regnskapsbyrået to store fordeler – det gir mulighet for vesentlig effektivisering internt samtidig som man knytter kundene tettere til seg og får nye inntekstmuligheter gjennom klientenes bruk av tjenestene. De vanligste løsningene er knyttet til elektronisk fakturering, reiseregning- og utleggsrefusjon, godkjenningsprosedyrer og betalinger. Det er dog ingenting i veien for at byrået også skal kunne tilby sine klienter løsninger innen f.eks rapportering, timeregistrering eller personaloppgaver.

Lønnsom agentavtale

Mange klienter kan f.eks ha behov for timeregistrering. Da kan en agentavtale på Proplan Time både forenkle kundens og byråets egen hverdag, samt skape et ny inntektskilde for byrået. Vi har flere byråkunder som opplever suksess med dette.

Kan dette være aktuelt for ditt regnskapsbyrå? Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon!

Snakk med oss!

Interessert i å høre mer om våre løsninger for regnskapsbyrå? 

Ta kontakt