Personvern

Personvernerklæring Proplan

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Proplan (Proplan AS, Proplan Regnskap AS og Proplan Utvikling AS) samler inn og bruker personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Proplan er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

1. Kunde- og leverandøropplysninger:

Proplan behandler personopplysninger om kunder og leverandører i tillegg til eventuell tredjeperson som er nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser. Blant opplysningene som behandles er kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos kunder og leverandører. Personopplysningene lagres i vårt CRM- og økonomisystem og slettes senest 5 år etter avslutning av kundeforholdet. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er Personopplysningsloven § 8.a (jfr. EUs personvernforordning § 6.1b). Databehandleravtaler med Proplan:

1.1. Konsulenttjenester fra Proplan AS er ikke egnet for å reguleres i databehandleravtale.

1.2. Regnskapstjenester fra Proplan Regnskap AS, er regulert i en egen oppdragsavtale og databehandleravtale ihht. Regnskap Norge sin bransjestandard.

1.3. Drift & lagring av applikasjoner/applikasjonsdata fra Proplan Utvikling AS er regulert i en egen databehandleravtale. Kontakt din KAM for å få tilsendt avtalen om du ikke har denne.

1. Personopplysninger i forbindelse med markedsføring:

Proplan behandler personopplysninger i forbindelse med markedsføring. Disse personopplysningene vil ikke bli utlevert til andre virksomheter uten godkjennelse fra deg.

Utsendelser per e-post:

Det er mulig å abonnere på ulike e-post utsendelser fra Proplan. (Nyhetsbrev, Invitasjoner etc.) Dette er frivillig og innebærer at du jevnlig mottar e-post innenfor de temaene du har valgt å abonnere på. For å kunne gjøre disse utsendelsene, er det nødvendig å registrere seg med e-postadresse og kontaktinfo. Disse opplysningene lagres i vårt CRM- og e-post system. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ved registrering. Du kan når som helst trekke ditt samtykke for utsendelse av e-post. Proplan vil da slette din kontaktinformasjon fra adresselisten til det aktuelle nyhetsbrevet.

Informasjon om potensielle kunder:

Proplan lagrer kontaktinformasjon til potensielle kunder. Opplysningene er hentet fra offentlige kilder, som virksomheters nettside eller brønnøysundregisteret, eller basert på visittkort eller korrespondanse med representanter for bedriften. Formålet med denne behandlingen av personopplysninger er å drive markedsføring rettet mot potensielle kunder for våre produkter og tjenester og koordinere dette markedsarbeidet. Hvis en dialog mellom Proplan og potensiell kunder er opprettet og dreier seg om kjøp av produkt fra en av våre leverandører vil persondata om kontaktperson deles med aktuell leverandør for en smidig kommunikasjon i prosessen. Personopplysningene til potensielle kunder slettes innen 2 år etter at de ble lagt inn i databasen, så fremt det ikke etableres et kundeforhold – eller samtykke til videre lagring er gitt. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er Personopplysningsloven § 8.f (jfr EUs personvernforordning § 6.1f).

Bruk av informasjonskapsler (cookies) på hjemmesidene:

På Proplans nettsider www.proplan.no og www.proplantime.no logger vi informasjon om alle besøkende ved hjelp av Google Analytics. Informasjonen som logges kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Vi bruker informasjonskapsler slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av nettsidene. Du kan slette lagrede informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting i din nettleser. Mer info om cookies.

Dette er informasjonskapslene vi bruker:

Google Analytics: Informasjonskapselen på våre nettsider er fra Google Analytics (førsteparts cookie). Den er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet. Det er mulig å reservere seg mot all registrering i Google Analytics ved å installere et tillegg i nettleseren: Google Analytics Opt-out Browser Add-on I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om brukerne. Dataene som samles inn lagres på Googles servere. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her.

Google Display Advertising: DoubleClick cookien er en tredjeparts cookie som medfører at tredjepartsleverandører, herunder Google, viser egne målrettede annonser fra Proplan på en rekke nettsteder på internett som er del av Google sitt innholdsnettverk. Dette er også kjent som remarketing og du kan lese mer om fordelene med remarketing her. Dette brukes for å rette relevante annonser for brukere basert på interesser og tidligere nettstedsbruk. Dette bidrar til en mer relevant markedsføring for deg som bruker. I henhold til Google sin personvernpolitikk samles det ikke inn eller brukes informasjon som kan brukes til å identifisere individer. Du kan reservere deg mot målrettede Google Display annonser her.

E-marketeer: Vi benytter emarketeer som vårt e-post system. På vår hjemmeside bruker vi en cookie fra dette systemet for å samle inne informasjon om sidetrafikk og sideinteraksjon slik at vi kan forbedre tjenesten i fremtiden.

Facebook Analytics: Vi bruker Facebook Conversion Tracking Pixel til å spore og forbedre våre markedsføringskampanjer på Facebook. Les mer om annonser på Facebook og hvordan du selv kan justere dine personlige innstillinger på Facebook.

Hotjar: Vi bruker Hotjar for å forbedre brukeropplevelsen på hjemmesiden vår. Hotjar benytter cookies for å samle data om brukernes oppførsel på nettsiden, som igjen danner grunnlaget for optimalisering. All info blir lagret under en pseudonymisert brukerprofil. Hverken Hotjar eller Proplan vil bruke denne informasjonen til å identifisere individuelle brukere. For mer informasjon, se Hotjar sin personsvernserklæring ved å klikke her

3. Personaladministrasjon:

Proplan behandler personopplysninger som ledd i personaladministrasjon. Opplysninger som behandles i denne forbindelse er blant annet personalia, lønnsopplysninger, evalueringer, opplysninger om pårørende, og utdannelse/stillingsnivå. Personopplysninger om søkere til stillinger blir slettet senest ett år etter at vedkommende søkte på stilling hos Proplan, med mindre vedkommende blir ansatt. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er Personopplysningsloven § 8.a og § 8.b (jfr.EUs personvernforordning § 6.1c og § 6.1b.)

4. Datasikkerhet:

Selskapet Hatteland Solutions AS drifter Proplans systemer på sine servere og oppbevarer dermed Proplans persondata. Samarbeidet er regulert av en databehandleravtale og Hatteland Solutions utleverer ikke opplysninger til tredjeparter.

5. Den registrertes rettigheter:

Proplans behandling av personopplysninger er regulert av Personopplysningsloven (jfr. også EUs personvernforordning(GDPR))

5.1. Rett til innsyn. Enhver som ber om det har krav på å få vite hva slags behandling av personopplysninger Proplan foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.

5.2. Retting og sletting av mangelfulle personopplysninger. Dersom Proplan behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at Proplan skal rette, supplere eller slette de mangelfulle opplysningene. Proplan skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, f.eks. ved å varsle mottakere av utleverte opplysninger.

Dataportabilitet. Individet har eiendomsrett over egen data. Det betyr at man kan kreve å få ta med seg egen data fra et selskap til et annet. Rettigheten gjelder kun egne opplysninger som den registrert selv har gitt til den behandlingsansvarlige. Informasjon eller analyse den behandlingsansvarlige har generert på bakgrunn av opplysningene må ikke utleveres.

6.Kontaktinformasjon:

Har du spørsmål til denne personvernerklæringen? Ta kontakt med kundesenter@proplan.no. Om du mener at Proplan ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten. Dette kan du gjøre ved å sende klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktinfo: www.datatilsynet.no

Proplan 1. juli 2018