Proplan er et softwareselskap med over 25 års erfaring som forhandler av markedsledende administrativ programvare og tilhørende konsulenttjenester. Vi tilbyr kompetanse og løsninger som forenkler viktige prosesser i bedriftene. Kompetansen er først og fremst knyttet til rådgivning, salg og implementering av anerkjente systemer fra Visma, Huldt & Lillevik, SuperOffice og Proplan Utvikling. Løsningene dekker alt innenfor regnskap, logistikk, timeregistrering, CRM, lønn, prosjekt, personal og rapportering.

Effektive systemer bedrer lønnsomheten

Det handler om tid, det handler om informasjon og det handler om oversikt. I tillegg må det være enkelt. Vi hjelper bedrifter å finne løsninger som sparer dem for tid, gjør informasjon tilgjengelig og gir oversikt over alle viktige prosesser, enten det dreier seg om økonomi, logistikk, kundebasen eller organisasjonen internt. Siden starten i 1991 har vi utviklet oss til å bli en trygg og solid leverandør til små- og mellomstore bedrifter i Norge. Visjonen er å skape bedre lønnsomhet for våre kunder gjennom ekte engasjement.

Skreddersøm

Det er ikke alltid at kundens behov kan dekkes av en standard programvare. Derfor utvikler vi bransjeløsninger og spesialapplikasjoner i tillegg. Enten som frittstående systemer eller som en del av andre programmer. Uansett om kunden velger standard eller skreddersøm ligger utfordringen i å kartlegge og dekke kundens reelle behov.

Kurs og opplæring

Når valget av løsning er tatt, er halve jobben gjort. For å lykkes er det viktig at brukerne har kompetanse til å nyttiggjøre seg av systemets muligheter. Vi tilbyr jevnlige kurs og produktoppdateringer, enten gjennom våre leverandører eller egne arrangementer. Kurslederne har erfaring med praktiske problemstillinger hos brukerne og kan hjelpe med spesifikke utfordringer knyttet til den enkelte bedrift.

Hvorfor velge Proplan?

  • Lokal forankring – I nærheten av kundene med seks regionskontorer.
  • Totalpartner på softwareløsninger – Anerkjente standardløsninger og skreddersøm.
  • Dyktige konsulenter – Kompetanse på både fagfelt og produkt.
  • Gjennomprøvd prosjektmetodikk – Mange kunder og installasjoner.
  • Solid bransjeerfaring – Mange leveranser av bransjeløsninger.
  • Langsiktig partner – Sterk markedsposisjon og en solid partner for fremtiden.
  • Effektivt supportapparat – Kundesenter og saksregistrering på WEB.