Timeregistrering for prosjektbaserte virksomheter

Mange bedrifter i ulike bransjer opererer med prosjekter og konsulenter som sin kjernevirksomhet. For prosjektstyrte bedrifter er fakturerbare timer en vesentlig del av omsetningen. Prosjektene kan være enten fastprisede eller løpende, og gå over korte eller lengre tidsperioder. Proplan har lang erfaring med å levere timeregistreringsverktøy for prosjekt- og konsulentbaserte virksomheter som tar høyde for alle disse variablene.

Rapporter

Proplan kan tilpasse rapportene til kundens behov. Her er noen eksempler på typiske rapporter som blir brukt at firmaer i denne bransjen, men vi kan også utvikle egne rapporter basert på din bedrifts behov. Hovedfokuset er å gi dere rapportert som er raskere oppdatert, har høyere kvalitet og gir et godt grunnlag for beslutninger.

Med enklere timeregistrering og bedre rapporter kan avvik oppdages tidlig og tiltak iverksettes for å øke lønnsomheten.

Oppdaterte rapporter gir ledelsen bedre beslutningsgrunnlag ved vurdering av nye serviceoppdrag.

Gjennom tilgangsstyring får ansatte kun frem relevante registreringsalternativer. Dette reduserer feilregistreringer.

Ansatte får god kontroll på egne timer og kan sjekke opp mot lønn.

Vesentlige tidsbesparelser ved overgang til elektronisk timeføring.

Enkel godkjenningsprosess for lederne med et par tastetrykk.

For bedrifter som er pålagt daglige personallister vil et webbasert system forenkle oppgaven. Start- og sluttklokkeslett kan registreres slik at man kan hente ut oppdaterte lister ved en evt. kontroll.

Proplan Time kan integreres med lønns- og økonomisystemet for overføring av timer til lønn, fakturering, prosjektregnskap m.m.

Høy tilgjengelighet gjennom registrering på mobil eller web.

Generelle rapporter:

  • Transaksjoner per bruker
  • Prosjektrapporter
  • Fravær/ferie/flexi oversikter
  • Ferieplanlegging

Bransjespesifikke rapporter:

  • Prosjektlønnsomhetsrapporter
  • HR rapporter i forbindelse med fravær, overtid osv.
  • AML rapport
  • Oversikt timer
Timeregistrering for prosjekt

Snakk med oss!

Vil du vite mer om timeregistrering for prosjekt og konsulent? 

Ta kontakt

Finn ut mer!

Les mer om våre kunders erfaringer

Kundereferanser