Prosjekt og konsulent

Få full kontroll på timeregistreringen for prosjektbaserte virksomheter med Proplan Time.

Mann med briller, blå skjorte og en tusj i hånden som holder på å forklare noe til en dame vi bare ser konturene av
Mange bedrifter i ulike bransjer opererer med prosjekter og konsulenter som sin kjernevirksomhet. For prosjektstyrte bedrifter er fakturerbare timer en vesentlig del av omsetningen.

Prosjektene kan være enten fastprisede eller løpende, og gå over korte eller lengre tidsperioder. Vi har lang erfaring med å levere timeregistreringsverktøyet Proplan Time for prosjekt- og konsulentbaserte virksomheter som tar høyde for alle disse variablene.

Lønnsomhet

Med enklere timeregistrering og bedre rapporter kan avvik oppdages tidlig og tiltak iverksettes for å øke lønnsomheten.

Rapportering

Oppdaterte rapporter gir ledelsen bedre beslutningsgrunnlag ved vurdering av nye serviceoppdrag.

Kvalitet

Gjennom tilgangsstyring får ansatte kun frem relevante registreringsalternativer. Dette reduserer feilregistreringer.

Lønnskontroll

Ansatte får god kontroll på egne timer og kan sjekke opp mot lønn.

Tidsbesparelse

Vesentlige tidsbesparelser ved overgang til elektronisk timeføring.

Godkjenning

Enkel godkjenningsprosess for lederne med et par tastetrykk.

Personallister

Pålagt daglige personallister? Et webbasert system forenkler oppgaven. Start- og sluttklokkeslett registreres slik at du kan hente ut oppdaterte lister ved en evt. kontroll.

Integrasjoner

Proplan Time kan integreres med lønns- og økonomisystemet for overføring av timer til lønn, fakturering, prosjektregnskap m.m.

Tilgjengelighet

Høy tilgjengelighet og registrering på mobil eller web. Enkelt og intuitivt grensesnitt, med egen app slik at du har tilgang på telefonen hvor og når som helst.

Rapporter

Her er noen eksempler på typiske rapporter som blir brukt av firmaer i din bransje, men vi kan også utvikle egne rapporter basert på din bedrifts behov. Hovedfokuset er å gi dere rapportert som er raskere oppdatert, har høyere kvalitet og gir et godt grunnlag for beslutninger.

Generelle rapporter:

  • Transaksjoner per bruker
  • Prosjektrapporter
  • Fravær/ferie/flexi oversikter
  • Ferieplanlegging

Bransjespesifikke rapporter:

  • Prosjektlønnsomhetsrapporter
  • HR rapporter i forbindelse med fravær, overtid osv.
  • AML rapport
  • Oversikt timer
Bilde av en ung dame som sitter i et landskap og jobber på en laptop

Vil du vite mer? Send inn skjemaet så tar vi kontakt!

Ved å sende inn skjemaet bekrefter jeg at jeg har lest og godtatt Proplans Personvernerklæring.

Du kan også ringe eller sende oss en e-post