TIMEREGISTRERING FOR PROSJEKT OG KONSULENT

Mange bedrifter i ulike bransjer opererer med prosjekter og konsulenter som sin kjernevirksomhet. For disse bedriftene er fakturerte timer en vesentlig del av omsetningen. Prosjektene deres kan være enten fastprisede eller løpende og gå over kortere eller lengre tidsrom. Det er kontraktene som utgjør rammen for avtalene med kunden. Proplan har lang erfaring i å levere timeregisterring for prosjekt og konsulentbasert virksomhet med systemet Proplan Time.

Utfordringer for prosjekt/konsulent:

Prosjektgjennomføring:

 • Håndtering av endringsordre i prosjekter. Få kontroll på timer i prosjektet og på endringsordre, skille mellom fastpris prosjekter og prosjekter med løpende timer.
 • Inndeling av prosjektaktiviteter i faser og estimeringen av disse.
 • Kostnadskontroll per prosjekt – hvordan få oppdatert data for gode beslutninger og tiltak.
 • Lang tid mellom utført arbeid og registrering av timer som kan føre til at timer glemmes og går tapt. Dette vil påvirke bunnlinjen direkte.
 • Behov for gode lønnsomhetsrapporter for blant annet måling av prosjekter og konsulenter.
 • Kundegodkjenning av timelister før fakturering.
 • Effektiviseringspotensial i administrasjonen.

For utleide konsulenter:

 • Fakturakontroll og håndtering av betalingssertifikat både mot kunder og egne underleverandører.
 • Utleide konsulenter må føre timer både i egen og kundens timeløsning.

Hvordan løser Proplan Time timeregistrering for prosjekt og konsulent?

 • Rask oversikt over timeforbruk pr prosjekt og differensiering mellom fastpris og løpende prosjekter.
 • Enkel registrering på prosjekt/underprosjekt for tilleggsarbeid.
 • Estimering på prosjekter som gir både bruker og prosjektleder oversikt over forbrukt tid mot estimert tid.
 • Proplan Time kan konfigureres for å tilpasse en avansert prosjektstruktur.
 • Økt faktureringsgrad ved at timer registreres på web/mobil rett etter utført arbeid. Færre fakturerbare timer går tapt.
 • Gode rapporteringsmuligheter gir oversikt over lønnsomheten. Mulighet for rapporter med fortløpende data om påløpte kostnader i stedet for å vente til de er bokført.
 • Integrasjon med ERP systemet som gir ytterligere muligheter for oppdatert og detaljert kostnadskontroll per prosjekt.
 • Oversiktlige timelister som kan brukes direkte som fakturaunderlag.
 • Overgang fra manuelle timelister til elektronisk registrering og overføring til lønns- og ERP system gir effektivitetsgevinster for administrasjonen.

Rapporter

Proplan kan tilpasse rapportene til kundens behov. Her er noen eksempler på typiske rapporter som blir brukt at firmaer i denne bransjen, men vi kan også utvikle egne rapporter basert på din bedrifts behov. Hovedfokuset er å gi dere rapportert som er raskere oppdatert, har høyere kvalitet og gir et godt grunnlag for beslutninger.

Generelle rapporter:

 • Transaksjoner per bruker
 • Prosjektrapporter
 • Fravær/ferie/flexi oversikter
 • Ferieplanlegging

Bransjespesifikke rapporter:

 • Prosjektlønnsomhetsrapporter
 • HR rapporter i forbindelse med fravær, overtid osv.
 • AML rapport
 • Oversikt timer
Timeregistrering for prosjekt

Snakk med oss!

Vil du vite mer om timeregistrering for prosjekt og konsulent? 

Ta kontakt

Finn ut mer!

Les mer om våre kunders erfaringer

Kundereferanser