PROPLAN TIME FOR KONSULENT OG PROSJEKTARBEID

Mange bedrifter i ulike bransjer opererer med prosjekter og konsulenter som sin kjernevirksomhet. For disse bedriftene er fakturerte timer en vesentlig del av omsetningen. Prosjektene deres kan være enten fastprisede eller løpende og gå over kortere eller lengre tidsrom. Det er kontraktene som utgjør rammen for avtalene med kunden.

Tilbake til Bransjer

Typiske utfordringer for prosjekt/konsulentbaserte bedrifter

Prosjektgjennomføring:

 • Håndtering av endringsordre i prosjekter. Få kontroll på timer i prosjektet og på endringsordre, skille mellom fastpris prosjekter og prosjekter med løpende timer.
 • Inndeling av prosjektaktiviteter i faser og estimeringen av disse.
 • Kostnadskontroll per prosjekt – hvordan få oppdatert data for gode beslutninger og tiltak.
 • Lang tid mellom utført arbeid og registrering av timer som kan føre til at timer glemmes og går tapt. Dette vil påvirke bunnlinjen direkte.
 • Behov for gode lønnsomhetsrapporter for blant annet måling av prosjekter og konsulenter.
 • Kundegodkjenning av timelister før fakturering.
 • Effektiviseringspotensial i administrasjonen.

 

For utleide konsulenter:

 • Fakturakontroll og håndtering av betalingssertifikat både mot kunder og egne underleverandører.
 • Utleide konsulenterl må føre timer både i egen og kundens timeløsning.

Hvordan løser og effektiviserer Proplan Time disse utfordringene?

 • Rask oversikt over timeforbruk pr prosjekt og differensiering mellom fastpris og løpende prosjekter.
 • Enkel registrering på prosjekt/underprosjekt for tilleggsarbeid.
 • Estimering på prosjekter som gir både bruker og prosjektleder oversikt over forbrukt tid mot estimert tid.
 • Proplan Time kan konfigureres for å tilpasse en avansert prosjektstruktur.
 • Økt faktureringsgrad ved at timer registreres på web/mobil rett etter utført arbeid. Færre fakturerbare timer går tapt.
 • Gode rapporteringsmuligheter gir oversikt over lønnsomheten. Mulighet for rapporter med fortløpende data om påløpte kostnader i stedet for å vente til de er bokført.
 • Integrasjon med ERP systemet som gir ytterligere muligheter for oppdatert og detaljert kostnadskontroll per prosjekt.
 • Oversiktlige timelister som kan brukes direkte som fakturaunderlag.
 • Overgang fra manuelle timelister til elektronisk registrering og overføring til lønns- og ERP system gir effektivitetsgevinster for administrasjonen.

Proplan Time gir god oversikt, er tidsbesparende og enkelt å tilpasse vårt og våre kunders behov. Verktøyet hjelper meg med å hjelpe våre kunder på en god måte.

Inger Elise EngelstadSør Regnskap

Med Proplan Time unngår vi tidkrevende punching da alle timer blir lagt direkte inn i systemet av bruker. Når alle timer er godkjent, overføres alle variable data til lønnssystemet vårt Huldt & Lillevik.

Heidi Lunde JensenDovre Group AS

Overbevist?

Har du sett nok og ønsker et tilbud?

Få pristilbud

Snakk med oss!

Vi vil høre mer om din bedrifts behov

Ta kontakt

Finn ut mer!

Les mer om våre kunders erfaringer

Kundereferanser