Proplan er en ledende leverandør av bransjesystem til tiltaksarrangører

Dette har gjort at vi kjenner bransjen svært godt og forstår behov og utfordringer. Vi leverer både den markedsledende bransjeløsningen Proplan Tiltak, samt at vårt timeregistreringssystem Proplan Time er spesielt tilpasset bransjens behov. Les mer under.

Bransjeløsningen Proplan Tiltak

Proplan Tiltak er et system for bedrifter som driver med attføring og oppfølging av prosessen med å få jobbsøkere ut i arbeid. Systemet har lenge vært det ledende verktøyet for attføringsbedrifter i Norge. Hovedproduktet (Proplan Tiltak) dekker det meste av funksjonalitet en attføringsbedrift trenger. I tillegg har vi tilleggsmoduler for de bedriftene som har behov for et prosesstyringsverktøy, sms kommunikasjon, rapportering, timeføring eller kvalitetssystem. Les mer om Proplan Tiltak.

Proplan Time – Timeregistrering for tiltaksarrangører

1. De trenger et system for å registrere tidsbruk på egne ansatte.

2. De trenger et system for timeføring/stempling for tiltaksdeltakerne.

3. De trenger en portal for kommunikasjon mellom tiltaksarrangør og tiltaksdeltakere.

Alle disse behovene håndteres av Proplan Time. For enda større synergieffekter er Proplan Time integrert med Bransjesystemet Proplan Tiltaksarrangør. Det gjør følgende prosess mulig:

Hente tilsagn, jobbsøker eller ansatt fra Proplan Tiltaksarrangør (basert på tilgangsstyring i Proplan Tiltaksarrangør*)

1. Føre timer mot disse enhetene i Proplan Time

2. Timer hentes tilbake til Proplan Tiltaksarrangør for rapportering og fakturaunderlag mot NAV.

3. Effektivt, sømløst og med redusert risiko for feil.

*Tilgangsstyring. – Tilgangsstyringen fra Proplan Tiltaksarrangør replikeres i Proplan Time slik at jobbkonsulenter får tilgang til de jobbsøkerne de er ansvarlige for.

Typiske utfordringer for bedrifter innen Attføringsbransjen

 • Egne ansatte skal føre timer mot flere ulike elementer
 • Man trenger oversikt om tiltaksdeltakernes timer og oppmøte på jobb
 • Tiltaksdeltakerne sitter sjelden på kontor og trenger en enkel og lett tilgjengelig måte å registrere timer/oppmøte
 • Kommunikasjon mellom tiltaksarrangør og tiltaksdeltaker kan ofte være uryddig og vanskelig å håndtere systematisk

Hvordan løser og effektiviserer Proplan disse prosessene?

 • Proplan Time blir konfigurert til at man kan føre timer mot de elementene bedriften ønsker. Eksempel: Tilstedetid + tidsfordeling på ulike interne/eksterne prosjekt eller mot tilsagn fra NAV.
 • Proplan Time kan brukes til både egne ansatte og tiltaksdeltakere (både eksterne og interne plasseringer)
 • Ved bruk av mobil kan tiltaksdeltakere enkelt «stemple inn» oppmøte eller registrere timer, der hvor de befinner seg.
 • Portal for kommunikasjon mellom tiltaksarrangør og tiltaksdeltakere (Arbeidsplan og meldinger mellom bedrift og deltaker.)

RAPPORTER

Proplan kan tilpasse rapportene til kundens behov. Her er noen eksempler på typiske rapporter som blir brukt av firmaer i Tiltaksarrangørerbransjen, men vi kan også utvikle egne rapporter basert på din bedrifts behov. Hovedfokuset er å gi dere rapporter som er raskere oppdatert, har høyere kvalitet og gir et godt grunnlag for beslutninger.

Generelle rapporter

 • Transaksjoner per bruker
 • Prosjektrapporter
 • Fravær/ferie/flexi oversikter
 • Ferieplanlegging

Bransjespesifikke rapporter

 • Antall timer fordelt på tilsagnsnummer (underforstått fordelt på de ulike NAV som tilstår tilsagn)
 • Antall timer fordelt etter tilsagnsnummer og periode (typisk måned)
 • Antall timer fordelt etter periode og timeart fra Proplan Tiltaksarrangør (altså hvilken aktivitet timene er knyttet mot)
 • Antall timer fordelt etter periode og utfører
 • Antall forbrukte timer mot tildelte timer (både totalt og fordelt på hver enkelt jobbsøker)
 • Oversikt over timeforbruk internt i bedriften

Overbevist?

Har du sett nok og ønsker et tilbud?

Få pristilbud

Snakk med oss!

Vi vil høre mer om din bedrifts behov

Ta kontakt

Finn ut mer!

Les mer om våre kunders erfaringer

Kundereferanser