RAPPORTER

Proplan kan tilpasse rapportene til kundens behov. Her er noen eksempler på typiske rapporter som blir brukt av firmaer i Tiltaksarrangørerbransjen, men vi kan også utvikle egne rapporter basert på din bedrifts behov. Hovedfokuset er å gi dere rapporter som er raskere oppdatert, har høyere kvalitet og gir et godt grunnlag for beslutninger.

Tilbake til Bransjer

Generelle rapporter

  • Transaksjoner per bruker
  • Prosjektrapporter
  • Fravær/ferie/flexi oversikter
  • Ferieplanlegging

Bransjespesifikke rapporter

  • Antall timer fordelt på tilsagnsnummer (underforstått fordelt på de ulike NAV som tilstår tilsagn)
  • Antall timer fordelt etter tilsagnsnummer og periode (typisk måned)
  • Antall timer fordelt etter periode og timeart fra Proplan Tiltaksarrangør (altså hvilken aktivitet timene er knyttet mot)
  • Antall timer fordelt etter periode og utfører
  • Antall forbrukte timer mot tildelte timer (både totalt og fordelt på hver enkelt jobbsøker)
  • Oversikt over timeforbruk internt i bedriften

Overbevist?

Har du sett nok og ønsker et tilbud?

Få pristilbud

Snakk med oss!

Vi vil høre mer om din bedrifts behov

Ta kontakt

Finn ut mer!

Les mer om våre kunders erfaringer

Kundereferanser