Effektiv budsjettprosess med OneStop Reporting

By 28/06/2018

Visste du at OneStop Reporting også tilbyr en webbasert budsjetteringsløsning? Sammen med OneStop Reporting inviterer vi til webinar tirsdag 21. august. Vi viser enklere og mer effektive prosesser for økonomiplanlegging og årsbudsjett. Løsningen gir full frihet til å designe budsjettmodellen slik du ønsker, og «live»-registrere budsjettdata på web.

Hvem passer webinaret for?
Meld deg på hvis du har behov for å:
…. få rask innsikt i mulighetsrommet for innsparing og (om)prioritering?
…. holde kontroll på utvikling i driftsresultat og andre nøkkeltall underveis i økonomiplanleggingen?
…..redusere tidsbruken til utarbeidelse av budsjett og prognose?

Simen Tønsberg fra OneStop Reporting viser deg hvordan du kan ta dine muligheter innenfor rapportering, budsjettering og analyse til et helt nytt nivå. OneStop Reporting er 100% integrert med ditt Visma-system.

Webinaret varer i 1 time og det er enkelt å delta. Du sitter ved din egen pc.
Link til webinar sendes på e-post noen dager før webinaret.