God dialog om næringslivets utfordringer i Sandnes

By 31/05/2017Nyheter, Tips

God dialog om næringslivets utfordringer i Sandnes

Hver onsdag reiser Næringslivsutvalget fra Sandnes kommune på besøk til bedrifter lokalisert i Sandnes. Denne gangen var det Proplan som var vertskap for besøket og det resulterte i en fruktbar dialog om temaer som effektiv infrastruktur, støtteordninger til forretningsutvikling, digitalisering og standardisering i det offentlige og skatte- og avgiftspolitikk. Alle viktige punkter for at det lokale næringslivet skal lykkes og vokse.

Næringssjefen i Sandnes Kommune, Nina Othilie Høiland, leder næringslivsutvalget som fungerer som et kontaktledd mot næringslivet i kommunen. Deres oppdrag er blant annet å skape kontakt og holde seg orientert om de utfordringene og problemstillingene næringslivet i Sandnes er opptatt av. Ledergruppen i Proplan tok med glede imot både ordfører, varaordfører, gruppeleder for Høyre, rådmann og stedfortredende næringssjef på Proplans hovedkontor i Stokkamyrveien. Møtet startet med en presentasjon av Proplans historie og forretningsområder. På 25 år har driften vokst fra 3 til 90 ansatte og har alltid hatt lønnsomme resultater.

Behov for en mer effektiv infrastruktur

Selv om Proplan ligger sentralt til på Forus, opplever de også utfordringene knyttet til effektiv infrastruktur. «Det som er utfordringen her er at vi bor, jobber og kjører på kryss og tvers av kommuner hver dag. Veldig mange er totalt avhengige av bil når man har en lang rute fra hjem til barnehage/skole og til jobb og hjem igjen. Tilbudene i dag er ikke tilrettelagt godt nok, og mange har derfor ikke anledning til å velge alternativer fremfor bil.» forteller daglig leder i Proplan Services, Jan Randa. Utvalgets representanter ser helt klart utfordringen, men erkjenner at det er vanskelig å komme utenom bilen. «Det er ikke realistisk at bil ikke skal brukes, men vi må legge til rette for både og. Får vi flere over på buss og Jærbanen gir det bedre flyt på veiene og effektiviserer både næringslivet og folks reisevei. Dette er kostbare prosjekter som vi hele tiden jobber med å skaffe finansiering til.» sier ordfører, Stanley Wirak.

Støtteordninger gjør at bedrifter tør å satse

Svein Fagerland, Daglig leder i Proplan Utvikling AS, tok opp viktigheten av å opprettholde og utvikle gode støtteordninger til forretningsutvikling. «Den sittende regjeringen har økt rammene betydelig for forskning og utvikling. Proplan Utvikling har hatt skattefunn i mange år, og det har medført at vi har kunnet gjøre satsninger som vi ellers ikke kunne gjennomført. Det at vi i dag har utviklet et timeregistreringssystem som selv Exxon Mobile kan bruke, viser at det er mulig å få til innovasjon og produkter selv fra en gründerbedrift i Sandnes.»

Mange bedrifter er helt avhengig av tilskudd for å tørre å satse, og næringslivsutvalget bekreftet at de ser verdien i å videreføre og videreutvikle dette i regionen.

Digitalisering og standardisering

Varaordfører, Per Morten Borgli, ville gjerne diskutere standardisering og digitalisering, noe som ligger rett i Proplans kjernevirksomhet. «Jeg opplever selv at det er mye arbeid som er manuelt og tungvint, ta for eksempel reiseregninger. Det er nesten så jeg ikke gidder å bruke tid på det.»

Proplan fortalte at mange av løsningene allerede er tilgjengelige men at mange innen både det offentlige og det private næringslivet ikke er fremoverlente nok. «Man sitter fast i gamle rutiner og vaner og klarer ikke se de enorme gevinstene som faktisk ligger i å digitalisere og dermed effektivisere en rekke oppgaver og tjenester.» sier adm.dir, Garpestad. Rådmann Bodil Sivertsen er ikke uenig og kjenner seg igjen i at kommunen ikke har like lang erfaring med den digitale utviklingen; «Men det rettes nå stadig mer fokus mot digitalisering. I samarbeid med 8 kommuner i Rogaland er det et felles initiativ for å se på løsninger på tvers av kommunegrensene. Det stor mobilitet i befolkningen, og vi må samarbeid med nabokommunene for å få kvalitet i systemene. Det har blitt satt av midler og det søkes om nye midler for å jobbe videre med dette.»

Her kan bedrifter som Proplan bidra. Å skape en dialog mellom de som sitter på kompetansen og de som er brukerne er viktig for å finne de rette løsningene. Samtidig må det ikke gjøres for vanskelig for mindre lokale bedrifter å samarbeide med det offentlige, noe som kompliserte anskaffelsesprosesser ofte gjør. «Det kan være lokale bedrifter som sitter på utrolig smarte ideer og løsninger, men som ikke kommer inn på det offentlige markedet fordi det er for risikofylt å bruke så mye ressurser i en anbudsrunde man kan tape. Så her er det viktig å skape enklere arenaer for samarbeid mellom private aktører og det offentlige.» påpeker Fagerland.

Gode lyttere

Næringslivsutvalget var gode lyttere til alle innspill fra Proplan, og det ble mange tanker og ideer som de kan ta med seg i sitt videre arbeid. En del av problemstillingene er felles for mange i det lokale næringslivet på tvers av bransjer og størrelser. «Vi satt stor pris på besøket fra næringslivsutvalget og at de tar seg tid til å føle næringslivet på pulsen. Jeg har stor tro på at næringslivet og kommunen sammen kan gjøre mye for en positiv utvikling i regionen.» sier Garpestad.

Fra venstre; Jostein Gjerde (Regionsdirektør, Proplan AS), Leif Aarthun Ims (Stedfortredende næringssjef), Thor Magne Seland (Gruppeleder Høyre), Svein Fagerland (Daglig leder, Proplan Utvikling AS), Stanley Wirak (Ordfører), Jan Randa (Daglig leder, Proplan Services), Bodil Sivertsen (Rådmann), Pål Morten Borgli (Varaordfører) og Odd Ingve Garpestad (administrerende direktør, Proplan AS)

Legg igjen en kommentar