Automatiserer og effektiviserer hele verdikjeden ved hjelp av Proplan Insight.
Modex (Tidligere Euro Offshore) bruker Proplan Insight som sitt utleie- og oppfølgingssystem. Det har gjort at de har effektivisert og automatisert hele verdikjeden.

Les mer om løsningen og erfaringene til i følgende artikler i Computerworld og Ingeniørnytt.