Proplan Attføring

Kvalitetssikring av attføringsprosessen

Proplan Attføring er et system for bedrifter som driver med attføring og oppfølging av prosessen med å få jobbsøkere ut i arbeid. Systemet har lenge vært det ledende verktøyet for attføringsbedrifter i Norge. Hovedproduktet (Proplan Attføring) dekker det meste av funksjonalitet en attføringsbedrift trenger. I tillegg har vi tilleggsmoduler for de bedriftene som har behov for et prosesstyringsverktøy, sms kommunikasjon, timeføring eller kvalitetssystem. Les mer om produktet og moduler ved å bruke linkene nedenfor.