Proplan Tiltak

Proplan Tiltak sørger for en helhetlig kvalitetssikring av attføringsprosessen. Systemet gir full oversikt over jobbsøkere på tiltak, hvor de er i attføringsløpet og aktiviteter de skal gjennom. Programmet oppfyller kravene i databehandleravtalen med NAV og bidrar til å forenkle arbeidet med rapportering.

I løsningen kan man også registrere:

  • journaler
  • fravær
  • kompetanseutvikling
  • bruk av timer
  • m.m.

Funksjonalitet:

  • Det finnes mange ferdige rapporter til bruk mot NAV og andre eksterne mottakere, herunder ukerapporter, tertialrapporter, halvårsrapporter, årsstatistikker og refusjonskrav.
  • Systemet har eget bedriftsregister hvor man kan følge opp jobbsøkere som er ute i hospitering eller i  ekstern arbeidspraksis.
  • Fleksibel tilgangsstyring sikrer forsvarlig bruk av systemets data. Alle endringer og bruk av systemet blir loggført.
  • Løsningen håndterer informasjonsdeling, ressursallokering, dokumenthåndtering, statistikk.
  • Brukerdefinerte utvalg og faner gjør det enkelt for den ansatte å tilpasse programmet til eget bruk.

Det er etablert et eget brukerforum (Styringsgruppen) bestående av kunder som bidrar med forslag til utvikling og sikrer at funksjonalitet som er nødvendig blir tatt hensyn til i videre utvikling av systemet.

Ved å velge Proplan Tiltak © får deres virksomhet også tilgang til dyktige konsulenter med lang erfaring innen attføring og systemer for bransjen. Proplan AS kan bidra til intern kvalitetssikring, samt være en rådgiver for optimal utnyttelse av systemets muligheter.