ONESTOP REPORTING

OneStop Reporting er en komplett Business Intelligence-løsning.

OneStopReporting er en avansert excel plugg som gjør deg i stand til å lage ulike rapporter mot finans og mot logistikk samt en egen modul for budsjettering som skriver rett til budsjettabellene.

Typiske brukere for OneStop Reporting er mellomstore og store selskaper som søker effektive løsninger for disse områdene. Løsningen leveres både som onpremise- og skyløsning.

OneStop Reporting-produktene er 100% integrert med markedets ledende ERP-systemer. Design av rapporter gjøres med direkte tilgang til alle data fra ERP-systemet, inkludert brukertilpassede tabeller og felt.

Rapportering med OneStop Reporting

Rapporteringsløsningen fra OneStop Reporting gir deg en unik mulighet til å skreddersy rapportene du har behov for, og med en gang få tilgang til relevante data. Du kan ved hjelp av ulike støttefunksjoner utforske dataene i dybden, og enkelt dele rapporter med andre kolleger.

Budsjettering med OneStop Reporting

OneStop Reporting har tro på at en fleksibel budsjettprosess tilpasset din virksomhet, lar deg budsjettere på en optimal måte. Den webbaserte budsjettløsningen OneStop Reporting tilbyr gir full frihet til å designe budsjettmodellen slik du ønsker, og «live»-registrere budsjettdata på web.

Analyse med OneStop Reporting

Rapporteringsverktøyene fra OneStop Reporting gir uvurderlig innsikt i ditt forretningsområde gjennom skreddersydde rapporter og budsjetter. Målet er at denne innsikten gir et solid beslutningsgrunnlag, basert på veldokumenterte fakta.

Les mer på OneStop Reporting sin hjemmeside.

Se introduksjonsvideo om OneStop Reporting

Kontakt oss

Ta kontakt dersom du har noen spørsmål

Kontakt oss