Proplan AS leverer timesystem til Exxon Mobil Norge

By 30/05/2016Referanser

Proplan AS leverer timesystem til Exxon Mobil Norge

Exxon Mobil, har inngått kontrakt med Proplan om leveranse av det egenutviklede timesystemet, Proplan Time, til sin virksomhet i Norge.

«Det at et av verdens største selskaper velger en lokal leverandør av timesystem til alle sine ansatte i Norge ser vi på som en stor tillitserklæring. Vi er stolte av å ha utviklet et produkt og et leveranseapparat som møter kravene til ExxonMobil.» forteller Svein Fagerland, daglig leder i Proplan Utvikling.

Rundt 1000 ansatte, både på land og offshore, skal føre sine timer i systemet. Proplan har lang erfaring med implementering hos en rekke ulike kunder, men ser en økende interesse fra kunder innen oljenæringen. Fagerland har noen tanker om hvorfor; «I disse tider må mange oljerelaterte selskaper kutte kostnader og en måte å gjøre det på er å effektivisere administrative prosesser. Erfaringsmessig gir implementering av Proplan Time en høy ROI (return on investment). Med en enklere timeprosess for de ansatte, redusert tidsbruk, bedre datakvalitet og oversiktlig rapportering oppnår man høyere operasjonell effektivitet».

Legg igjen en kommentar