Kvalitetssikring av attføringsprosessen

Proplan TIltak er et system for bedrifter som driver med attføring og oppfølging av prosessen med å få jobbsøkere ut i arbeid. Systemet har lenge vært det ledende verktøyet for attføringsbedrifter i Norge. Hovedproduktet (Proplan Tiltak) dekker det meste av funksjonalitet en attføringsbedrift trenger. I tillegg har vi tilleggsmoduler for de bedriftene som har behov for et prosesstyringsverktøy, sms kommunikasjon, rapportering, timeføring eller kvalitetssystem. Les mer om produktet og moduler ved å bruke linkene nedenfor.

Programvare for tiltaksarrangører

Les mer om systemene vi tilbyr:

Proplan Tiltak

Proplan Tiltak gir deg full oversikt over jobbsøkere på tiltak, hvor de er i tiltaksløpet og aktiviteter de skal gjennom.

Prosesstyringsmodul

Øker den totale kvaliteten på tiltaksløpet, gir lik kvalitetsikring i hele organisasjonen og mer effektive arbeidsprosesser.

SMS Tjeneste

SMS tjenesten gjør det mulig å kommunisere direkte med den enkelte jobbsøker og ansatte på SMS fra Proplan Tiltak

Timeføring

Proplan Time er integrert med Proplan Tiltak og henter data kontinuerlig.

Proplan Kvalitet

Proplan Kvalitet er et fullverdig kvalitetssystem integrert med Proplan Tiltak.

Kontakt oss

Ta kontakt dersom du har noen spørsmål

Kontakt oss