Kvalitetssikring av attføringsprosessen

Proplan Tiltak er et system for tiltaksarrangører som driver med attføring og oppfølging av prosessen med å få jobbsøkere ut i arbeid. Attføringssystemet har lenge vært det ledende verktøyet for bedrifter innen attføring i Norge, og en egen styringsgruppe blant kundene er med å videreutvikle systemet.

Vil du vite mer?

Kontakt oss for å se mer av løsningen

Kontakt oss

Hovedproduktet (Proplan Tiltak) dekker det meste av funksjonalitet en attføringsbedrift trenger. I tillegg har vi tilleggsmoduler for de bedriftene som har behov for et prosesstyringsverktøy, sms kommunikasjon, rapportering, timeføring eller kvalitetssystem. Les mer om produktet og moduler ved å bruke linkene nedenfor.

Programvare for tiltaksarrangører

Les mer om systemene vi tilbyr:

Proplan Tiltak

Proplan Tiltak gir deg full oversikt over jobbsøkere på tiltak, hvor de er i tiltaksløpet og aktiviteter de skal gjennom.

Timeføring

Proplan Time er integrert med Proplan Tiltak og henter data kontinuerlig.

Prosesstyringsmodul

Øker den totale kvaliteten på tiltaksløpet, gir lik kvalitetsikring i hele organisasjonen og mer effektive arbeidsprosesser.

SMS Tjeneste

SMS tjenesten gjør det mulig å kommunisere direkte med den enkelte jobbsøker og ansatte på SMS fra Proplan Tiltak