Proplan Time er nå integrert med Proplan Tiltak.

Timeføring for jobbkonsulentene forenkles ved at Proplan Time nå er integrert med Proplan Tiltak. Tilgangsstyringen fra Proplan Tiltak replikeres i Proplan Time slik at jobbkonsulenter får tilgang til de jobbsøkerne de er ansvarlige for.

Funksjonalitet for timeføring

  • Timeregistrering på mobil, pc og nettbrett for jobbkonsulenter.
  • Timeregistrering kun mot aktive jobbsøkere.
  • Kan utvides til full timeregistrering for bedriften med både interne prosjekter og aktiviteter, lønn og fravær.
  • Stempling for både stasjonære lokasjoner og på mobil enhet.
  • Mange integrasjonsmuligheter, blant annet med systemer fra Visma og Huldt & Lillevik.
  • Gjennomprøvd løsning med 33.000 brukere i ulike bransjer.

Les mer og se Demo av løsningen her.

Kontakt oss

Ta kontakt dersom du har noen spørsmål

Kontakt oss