REGIONSKONTORER

I Proplan er vi opptatt av tilgjengelighet og nærhet til kundene og er derfor representert med kontorer i Sandnes, Oslo, Vestfold, Kristiansand, Haugesund og Bergen.