11 tips til årsoppgjøret 2019

By 29/10/2019 november 12th, 2019 Blogg, Regnskap
2 minutter

Årsoppgjøret blir som svoren på juleribben; du gjør det hvert år, men det betyr ikke at det er enkelt å huske alle detaljene for suksess. Vi har laget en kort oppskrift som oppsummerer 11 viktige punkter du må ha i mente.

Lønn i årsskifte

Lønnen for desember skal rapporteres gjennom A-melding innen 5. januar 2020. Lønnsgrunnnlag og innberetningspliktige ytelser (forsikringer m.m) må være levert til regnskapsfører senest 4. janaur. Lønn som ikke kommer med på siste kjøring i 2019, må med i januar 2020.

Firmabil

Alle ansatte som benytter firmabil må rapportere inn kilometerstand per bil. En må også oppgi biltype, modell og registreringsnummer.

Tilgodelapper

Alle tilgodelapper og gavekort må føres opp i en oversikt.

Varetelling

Alle varer skal telles, en må også verdivurdere beholdningen, fordelt på kurante og ukurante varer. Notere tid for telling, samt deltakere.

Kundefordringer

List opp kundefordringer som ansees som tapt. Se skatteloven § 6-2, annet ledd, med tilhørende forskrifter for oversikt over hvilke fordringer som gir rett til tapsføring.

Uttak og utbytte

Er det gjort privatuttak av varer / tjenester fra virksomheten? Dette må rapporters per person. For aksjonærer / daglig leder tas dette med som lønn eller utbytte.

Drømmescenarioet vårt er å få overlevert alle dokumenter til årsoppgjøret, samlet. Dette gjør jobben vår enklere, noe som betyr at kundene våre betaler færre timer. Vinn-vinn!

Torild AanonsenAutorisert Regnskapsfører, Proplan Regnskap AS

Årsoppgave og kontoutgifter

Årsoppgaver og kontoutgifter må samles opp og gis til regnskapsfører.

Avtaler

Samle alle (nye / endrede) avtaler som gjelder virksomheten, gjerne i et  brannsikkert skap. Ekstern regnskapsfører med fordel også få en kopi.

Leide driftsmidler

Lag en liste over leide driftsmidler. Denne må inneholde utløpsdato for avtalen. Da får en enkelt oversikt over når disse bør endre / fornyes.

Dette må du vite om pensjonsparing

Oppdater eventuelle lønnsjusteringer til forsikringsselskapet. Det samme gjelder ansatte som slutter, eller begynner ila året. Dette for å sikre riktig tjenestepensjon.

Forfall

Ikke glem at alt som har fakturadato 2019 (ikke forfall) skal være med i 2019 regnskapet. Selv om de blir betalt i 2020.  

Proplan Regnskap utfører en lovpålagt kvalitetskontroll hver høst, for alle kunder. Vit at vi har full kontroll på alt du nettopp har lest, og kan lene deg trygt tilbake. Benytter også anledningen til å informere om at prisene våre justeres per 01.01.2020.