Proplan er sertifisert Visma partner

Visma Software og Proplan satser gjensidig

Proplan er ledende Visma forhandler i Norge, i et sterkt og gjensidig forpliktende partnerskap. Som Visma partner satser Proplan strategisk i full bredde og dybde på Visma Software AS sin programvare og løsninger.

Proplan har vært stolt Visma partner i over 30 år, og det har vært en utrolig spennende reise. For vår innsats de siste årene har vi blitt belønnet med gjeve priser: Årets Payroll partner i både 2022 og 2023 og Årets partner 2022.

Bilde av informasjon om Proplans priser vunnet hos Visma

Betydelig rolle

De sertifiserte partnerne står for en betydelig del av omsetningen til Visma Software. Hovedformålet med partnerskapet er klart og tydelig: Sette kundenes behov og deres forretningsprosesser i fokus.

Sterk og tilstede

Proplan er representert flere steder i landet* og er spesielt sterk innenfor entreprenørbransjen og olje- og oljeservicenæringen. Bred geografisk og bransjemessig satsing kjennetegner en Visma partner.

Proplan er dessuten forhandler av hele produktporteføljen til Visma Software, gir råd om løsningsvalg og utvikler selv tilleggsfunksjonalitet og –løsninger. Det inkluderer også egne bransjeløsninger.

Sertifisering

Proplan står også for support, leveranser og implementering.

– Vi har et stort antall Visma-sertifiserte medarbeidere, noe som skal trygge at kundeløsningene fungerer etter intensjonene, forteller Adm. dir. i Proplan, Odd Ingve Garpestad.

– Vårt eget supportsenter er betjent av erfarne konsulenter og oppnår meget gode resultater i våre jevnlige tilfredshetsundersøkelser. Det er viktig for oss at kundene skal møte kompetente medarbeidere.

Skaper gode rammer

Visma Software gjennomfører ulike kundeaktiviteter for både nye og eksisterende kunder.

Vi trenger dedikerte partnere som støtter og forsterker våre aktiviteter i markedet. Proplan er helt sentral i dette. Med ressurser og kompetanse skaper selskapet gode rammer rundt våre arrangementer. Deltakelsen fra Proplans kunder er stor. Det er et kvalitetsstempel, sier Visma.

Vi skal utvikle det sterke partnerskapet videre, slik at vi er i stand til å levere moderne og konkurransedyktige forretningsløsninger sammen også i fremtiden.

*Proplan har hovedkontor i Stavanger og regionskontorer i Oslo, Bergen, Kristiansand, Sandefjord og Haugesund.