4 minutter

Proplan Regnskap – Hvem er det?

Hva slags regnskapsbyrå er Proplan Regnskap AS? Hva slags kunder har de? Hvem er menneskene bak og hvordan er det å jobbe der? Det er spørsmål de ansatte i Proplan Regnskap ofte får når de forteller om arbeidsplassen sin. I denne artikkelen gir Ida, Kristine og Borghild oss et lite innblikk i bedriften.

Først litt fakta; Proplan Regnskap er et selskap i Proplangruppen med 25 ansatte fordelt på tre regionskontorer i Stavanger, Kristiansand og Haugesund. Det er et fremtidsrettet regnskapsbyrå som fokuserer på bruk av skytjenester og automatisering for å optimalisere både oppgaver og arbeidsfordelingen mellom kunde og byrå. Med bred og variert erfaring kan regnskapsførerne fungere som gode rådgivere og sparringspartnere i de fleste forhold som gjelder kundens økonomi.

«Det hersker nok noen stereotypiske oppfatninger om hvordan vi regnskapsførere er..»

​​«Er du regnskapsfører? Det ville jeg aldri trodd!», er noe regionleder i Kristiansand, Ida Maria Waren, har fått høre flere ganger. «Det hersker nok noen stereotypiske oppfatninger om hvordan vi regnskapsførere er, og jeg er nok en av dem som ikke helt passer inn i folks bilde. Derfor er det viktig for meg å fortelle at vi regnskapsførere ikke er noe homogen gruppe. Det ser jeg spesielt på kontoret hvor jeg er leder. Elleve ulike personligheter med variert kunnskap og kompetanse. Noen er utadvendte og høylytte som meg, andre er roligere. Vi har uansett en felles plattform og alle skal trives i jobben.» Ida er opptatt av at de ansatte skal få jobbe med det de er gode på og liker. Da får man frem det beste i folk, noe som er bra for både kundene og kollegaene. Borghild Malmhaug, som jobber på Stavangerkontoret, er enig: «Vi har ulik kompetanse og erfaring, men en veldig lav terskel for å spørre om hjelp. Vi tar ofte en diskusjon om både faglige utfordringer og etiske dilemmaer. Det er aldri langt unna en kollega du kan rådføre deg med.»

Akkurat som de ansatte i Proplan Regnskap er ulike, kan man si det samme om kundene deres. Proplan Regnskap bistår alt fra enmanns håndverksbedrifter til firma med flere hundre ansatte og omsetning på mange hundre millioner. De er stort sett spredt i de fleste bransjer, selv om noen av regionskontorene har skapt seg egne nisjer de har spesialkompetanse på. «Her i Haugesund er vi blant annet veldig gode på å bistå kunder i elektro- og VVS-bransjen», forteller Kristine Aske Kringeland. «Og i Kristiansand har vi veldig mange taxi-bedrifter. Det er vår lille spesialitet!» legger Ida til.

​ «Det er en målsetting å gradvis fase ut de manuelle systemene til fordel for de skybaserte.»​

Kundene har også ulik grad av modenhet når det kommer til digitalisering. «I den ene gruppen har vi de proaktive kundene som vil opp i skyen og ta i bruk mulighetene innen automatisering og selvbetjening. I den andre gruppen finner vi de som er litt mer avventende og kanskje trenger et «puff» i riktig retning», sier Kristine. Det er da en styrke at Proplan Regnskap er tett tilknyttet Proplan AS, som har systemekspertisen og supportapparatet. Det gjør veien kort mellom system og fagområdet regnskap, og muliggjør en enkel og rask kunnskapsoverføring. «På grunn av dette tror jeg de ansatte i Proplan Regnskap har en sterkere interesse for system og teknologi enn snittet i bransjen. Folk er veldig nysgjerrige, de fører regnskap i mange ulike systemer selv, og er klare for å lære noe nytt. Dermed er de også flinke til å vise kundene fordelene ved skybasert regnskap, samt gi råd om hvilket system som passer best for deres virksomhet», sier Kristine. «Det er en målsetting å gradvis fase ut de manuelle systemene til fordel for de skybaserte, men vi følger så klart kundens tempo», legger Borghild til.

Ansatte i Proplan Regnskap

I Haugesund har de aller fleste av kundene flyttet over på det skybaserte systemet Tripletex. Det betyr at kunden kan gjøre mange av oppgavene selv, som f.eks. skanne, fakturere og remittere. De har selv tilgang til systemet og kan hente ut rapportene de trenger. «Sammen blir vi bedre og bedre på å effektivisere det vi kan og fordele oppgaver hensiktsmessig. I tillegg sparer kunden penger på dette», sier Kristine. «Hvorfor skal ikke både vi og kundene bruke de nyeste og beste verktøyene? Det blir som om en byggmester ikke skulle ta i bruk elektriske verktøy», pleier kollega Elise å si. Et budskap som stadig flere begynner å ta til seg.

«Kontinuerlig kompetanseheving viktig. Alle ansatte deltar på kurs, uavhengig om de har autorisasjon eller ikke.»​

Det er en spennende tid å være regnskapsfører i. Ikke nok med at man må holde seg oppdatert på stadig nye regler, bransjen generelt sett er i stor endring, både med tanke på teknologi, forretningsmodeller og tjenestene man leverer. Derfor blir kontinuerlig kompetanseheving viktig. Ida forteller: «Alle ansatte deltar på kurs, uavhengig om de har autorisasjon eller ikke. Det er viktig å få oppdatert kunnskap og inspirasjon, samt å få bekreftet at man gjør ting riktig – bli enda mer trygg på seg selv. Det er i stor grad de ansatte selv som velger hvilke kurs de skal delta på og dermed sin egen kompetanseutvikling. De vet selv best hvilken kompetanse de må styrke.» Proplan legger til rette for og oppfordrer de ansatte til å ta og opprettholde autorisasjonen.

Det er dog ikke bare et sterkt fagmiljø som skal til for å være en god arbeidsplass og en trygg samarbeidspartner for kundene. Det sosiale fellesskapet er en veldig viktig faktor. «Jeg synes vi er en godt sammensveiset gjeng på kontoret. Det er åpen og god dialog. Vi har også begynt å arrangere en 10-kamp, hvor vi hver måned samles om en sosial aktivitet», kan Kristine fortelle.

«Vi ser at kundene krever en annen type oppfølging enn tidligere, og det er stor etterspørsel etter tjenestene våre.»

Når det gjelder fremtiden for selskapet er de alle positive og ser for seg ytterligere vekst. «Det har skjedd en stor endring av rollen vår de siste årene, vi blir i større grad rådgivere. Vi ser at kundene krever en annen type oppfølging enn tidligere, og det er stor etterspørsel etter tjenestene våre», forteller Ida. «Stadig flere av kundene våre kommer også fra vårt søsterselskap Proplan AS. Der har de kanskje kjøpt programvarelisenser, men de trenger også tjenestene vi kan tilby. Mange foretrekker da å kunne forholde seg til én leverandør», sier Kristine. «Vi ser også at kundene som kommer fra vårt søsterselskap gjerne er større, og det gir oss en annen type spennende utfordringer», skyter Borghild inn.

Sterkt fagmiljø, spennende kunder, godt sosialt fellesskap og fokus på ny teknologi ser ut til å være stikkordene når Proplan Regnskap skal beskrives.

Leave a Reply