ERP

Hva er forskjellen på Visma Net og Business NXT?

Og hvilket av disse to systemene er riktig for deg?

Av
Turid T Veire
Sist endret
23. august 2023
Mann med skjegg og briller som peker til Visma net ERP logo på den ene siden og Business NXT logo på den andre siden og ser litt forvirret ut over valget han skal ta
Du ser at det er et gap mellom der bedriften din er i dag og der dere ønsker å være, som flytting av ERP-systemet opp i skyen vil dekke. Men mulighetene i skyen er flere, og et ERP-bytte er et stort prosjekt.

I denne artikkelen har vi sammenlignet ERP-systemene Visma Net og Business NXT, og satt opp både forskjeller og likheter, slik at du får litt bedre innsikt i disse systemene. Det endelige systemvalget vil en kartlegging av din bedrift og dine behov, vise.

Hva er forskjellen mellom Visma Net og Business NXT?

I grove trekk kan du si at Visma Net er for deg som ønsker et standardisert system, uten spesialløsninger. Der du kun tar i bruk de modulene du trenger.

Business NXT, derimot, gir tilgang til alle moduler, har mulighet for større grad av tilpasninger, oppsett av egne skjermbilder, prosesser og er tilrettelagt for et høyere transaksjonsvolum. Dette gjør NXT noe dyrere.

Sagt på en enkel måte: Visma Net er hyllevare, Business NXT er spesialtilpasset.

Visma Net

 • Modulbasert – du abonnerer kun på de du trenger
 • Mindre komplekst som følge av lite behov for spesialtilpasninger
 • Vanlig MVA-behandling
 • Enkel valuta-funksjonalitet
 • Ingen Data Model Extension (DME) tilgjengelig (foreløpig)
 • AI og ML
Laptop med screenshot av Visma Net og logo ikon nede i venstre hjørne som er blått og oransje

Business NXT

 • Alle moduler tilgjengelig
 • Stor grad av mulighet for spesialtilpasninger
 • Detaljert MVA-behandling for selskap med avansert MVA
 • Avansert valuta-funksjonalitet (f.eks. dobbel systemvaluta)
 • Data Model Extension (DME, lage egne datafelt)
 • Single tennant (egen database) og håndterer derfor høyere transaksjonsmengde
 • Ulik prismodell: Business NXT er dyrere, hovedsakelig på grunn av transaksjonsmengde
 • AI, ML
Bilde av en laptop med screenshot av Business NXT

Hva er likhetene mellom Visma Net og Business NXT?

Jo, begge systemene
 • er skybasert, som vil si alltid oppdatert, alltid tilgjengelig og alltid sikkert
 • er skalerbare og passer til bedrifter i vekst
 • har erstattet lisenser med abonnementsløsning, basert på faktisk bruk av systemet
 • har samme bank- og fakturaintegrasjoner
 • passer i Visma.net plattformen og kan kobles opp mot andre Visma skytjenester
 • er tilpasset norsk lover og regler, moms og EHF

Hva skal jeg velge, Visma Net eller Business NXT?

Du skal velge det systemet som passer best for deg og din bedrift. Og det vil en kartlegging vise.

Veien videre er å finne noen som kan hjelpe dere med å tilpasse en totalløsning til akkurat deres bedrift og behov. Verken mer eller mindre. En samarbeidspartner som også har kompetansen og kapasiteten til å hjelpe dere med å få mest mulig ut av systemene deres.

For det er menneskene som utgjør forskjellen. Magien ligger i kombinasjonen av riktige systemer og hva vi kan hjelpe dere med å få ut av dem.

Vi tar da utgangspunkt i systemet du har i dag, hvilket behov du og din bedrift har, og hvor dere tenker veien går videre.

Modellen vi jobber ut ifra kaller vi PLM. Disse 3 bokstavene kan stå for allverdens, men hos oss står de for Proplan Leveranse Modell. En metode som funker. For både kundene våre og oss.

Det er lurt å velge en leverandør med en leveransemodell.

Profilbilde Kristine Maudal
Kristine Maudal, Proplans ERP-guru

Vil du vite mer? Send inn skjemaet så tar vi kontakt!

Ved å sende inn skjemaet bekrefter jeg at jeg har lest og godtatt Proplans Personvernerklæring.

Du kan også ringe eller sende oss en e-post

FAQ

Hva er de konkrete funksjonelle forskjellene mellom Visma Net og Business NXT som gjør at bedrifter kan velge det ene systemet over det andre?

Forskjellen mellom Visma Net og Business NXT ligger primært i graden av standardisering og tilpasningsmuligheter. Visma Net tilbyr et mer standardisert system der bedrifter kun tar i bruk de modulene de trenger, mens Business NXT gir tilgang til alle moduler og muligheten for større grad av tilpasninger, inkludert oppsett av egne skjermbilder og prosesser. Dette gjør Business NXT mer fleksibelt, men også noe dyrere.

Hvordan påvirker forskjellen i prismodell mellom Visma Net og Business NXT bedrifters totale kostnader, spesielt med tanke på transaksjonsmengde?

Prismodellen mellom Visma Net og Business NXT varierer hovedsakelig basert på transaksjonsmengde. Business NXT er generelt dyrere på grunn av muligheten for større grad av tilpasninger og håndtering av høyere transaksjonsmengde. Derfor vil bedriftens totale kostnader avhenge av deres behov og bruk av systemet.

Kan du gi meg eksempler på situasjoner der det er mer hensiktsmessig for en bedrift å velge Visma Net fremfor Business NXT, og vice versa, basert på deres spesifikke behov og målsettinger?

Valget mellom Visma Net og Business NXT bør avhenge av bedriftens spesifikke behov og målsettinger. For eksempel, hvis en bedrift har behov for et mer standardisert system uten spesialtilpasninger, kan Visma Net være mer egnet. På den annen side, hvis en bedrift trenger større grad av tilpasninger og håndtering av høyere transaksjonsmengde, kan Business NXT være det beste alternativet. En grundig kartlegging av bedriftens behov og målsettinger er nødvendig for å ta en informert beslutning.

Hva er det naturlige systemvalget for meg som har Visma Global?

Har du Visma Global i dag, er vanligvis veien videre Visma Net. Det handler om måten systemene er lagt opp. Om det ikke stemmer for deg, fanger vi det naturligvis opp i kartleggingen. Som for Høglund. De hadde Visma Global, men valgte å gå over til Business NXT. Her kan du lese mer om Høglunds skyreise.

Hva er det naturlige systemvalget for meg som har Visma Business?

Har du Visma Business i dag, er den naturlige veien videre Business NXT. Det hører du av ordlyden. For overgang fra Business til Business NXT er en migrering, ikke et systembytte i tradisjonell forstand. Men, vi har også hatt kunder som har gått fra Visma Business til Visma Net. Som Lederne, og deres skyreise kan du lese mer om her.

Business NXT er et stort og omfattende system. Selv om vi hadde Visma Business fra før, var Visma Net og muligheten til å kunne velge og betale kun for de modulene vi trenger, riktig valg for oss.

Mann med briller i dress som smiler og ser inn i kamera
Karl Edvin Foss
Seksjonsleder hos Lederne