ERP

Hvor modne er vi for digitalisering?

Det er mye snakk om digital transformasjon for tiden. Vi har tatt tempen på våre kunder med en digitaliseringsquest. Hvor digitalt modne er disse representantene for norske virksomheter?

Av
Turid T Veire
Sist endret
26. oktober 2017
Mann i dress uten hår, Odd Ingve Garpestad, administrerende direktør i Proplan, smiler og snakker med en annen mann med briller som vi bare ser litt av
Som bedriftsleder er det en av de største utfordringene jeg må håndtere i et konkurranseutsatt marked. Det samme gjelder for kundene mine, små og store virksomheter innen mange ulike bransjer, de må alle ta digitaliseringen på alvor.

Resultatet av vår digitaliseringsundersøkelse bekreftet langt på vei mine tanker om dette. De fleste har «sett lyset» og vil komme i gang, men mange har utfordringer når det gjelder den praktiske gjennomføringen.

De fleste har «sett lyset» og vil komme i gang, men mange har utfordringer når det gjelder den praktiske gjennomføringen.

Profilbilde av smilende voksen mann uten hår, med skjorte og dressjakke
Odd Ingve Garpestad
Adm. direktør i Proplan AS.

Kundene våre ble bedt om å ta stilling til ti utsagn om digitalisering av deres virksomhet. Basert på svarene fikk de en digitaliseringsscore mellom 0 og 30 poeng.

Resultatene viste kunder i begge ender av skalaen, men hovedvekten lå på en score mellom 15 og 23 poeng. Bedrifter i dette segmentet er godt i gang med å bruke digitalisering til å forbedre sin konkurransekraft, men har fortsatt mye å hente.

Høy bevissthet

Gjennomgående var alle bevisste betydningen av digitalisering. 90% var helt eller delvis enige i at bedriftens konkurransekraft er avhengig av digitalisering og 85% hadde en digital strategi forankret i ledelsen/styret. Med så høy bevissthet burde vel digital transformasjon gå som en lek?

Nei, helt slik er det ikke akkurat i hverdagen.

Scoren på to av spørsmålene underbygger dette. På utsagnet om bedriften har klare og kvantifiserbare mål for å beregne resultatene av digitaliseringsstrategien, var under 10 prosent helt enige.

Med så høy bevissthet burde vel digital transformasjon gå som en lek?

Jeg tror ikke dette skyldes at bedriftene er dårlige på å sette seg klare og kvantifiserbare mål. Jeg tror derimot at resultatet viser hvor vanskelig det er å kvantifisere hvordan digitaliseringen vil innvirke på måten bedriften leverer på. Kanskje fordi digitalisering blir et stort og ullent samlebegrep?

Da må man heller dele opp, studere de enkelte digitaliseringsprosjektene og måle resultatene av hvert enkelt. Det kan gå på effektivisering av interne tjenester, endrede forretningsmodeller, innovasjon av nye produkter og tjenester osv. Digitalisering er ikke et isolert tema, men griper inn overalt.

Bruke kundeinnsikt bedre

Det andre utsagnet gjaldt om bedriften aktivt bruker kundeinnsikt for å justere bedriftens digitale strategi. Her var litt flere helt enige (11,5 prosent), mens rundt halvparten var helt eller delvis uenige.

Jeg synes dette illustrerer godt at mange ikke klarer å ta i bruk tilgjengelig teknologi for styrke sine konkurransefortrinn. Mange bedrifter har i dag masse data samlet i sine kjerne- og støttesystemer, i kundeundersøkelser og ikke minst i hodene på medarbeiderne! I tillegg er det mye informasjon som er lett tilgjengelig og kunne vært samlet inn med de rette verktøyene. Utfordringen blir å innhente, kvalifisere, sammenstille og analysere kundedata på en slik måte at det gir innsikt om kundenes atferd og behov – og hvordan disse kontinuerlig endrer seg.

Denne innsikten må man bruke til å lage en bedre digital kundereise. Med teknologier som for eksempel robotisering, kunstig intelligens og IoT kan bedriften drive digital innovasjon av sine kjerneområder.

For noen betyr det å endre på forretningsmodellen – her er vår egen softwarebransje et godt eksempel. Kundene ønsker nå programvaren i skyen og betale kostnadene månedlig – det endrer måten vi jobber på og tjener penger.

For andre bedrifter er det kanskje effektivisering og økt lønnsomhet som digitaliseringen skal stå for. Hvordan levere produktet eller tjenesten til en lavere kostnad og på kortere tid? Til stadig mer krevende kunder? I fremtiden har kanskje ikke rengjøringsbyrået ansatte renholdere, men kun robotteknikere?

Trenger sterkere digitalt fokus

Undersøkelsen viser også at hoveddelen av våre kunder investerer en del ressurser og har ansatte med digital kompetanse, men kanskje ikke i tilstrekkelig grad. Å jobbe med digitalisering krever i mange tilfeller en endring både i organisasjonsstruktur og kompetanseprofilen til de ansatte. Det kan kreve en omprioritering av budsjetter og en arbeidsform som går mer på tvers av tradisjonelle avdelinger. Sitter for eksempel nøkkelpersonene innen digitalisering i posisjoner med myndighet og påvirkningsevne? (Les ledergruppe eller styret).

Å jobbe med digitalisering krever i mange tilfeller en endring både i organisasjonsstruktur og kompetanseprofilen til de ansatte.

Det er ikke tvil om at noen typer jobbfunksjoner vil forsvinne eller endre seg, men samtidig vil nye komme til. Når vi i Proplan ansetter nye medarbeidere er dette noe vi fokuserer på – har personen nok omstillingsevne og digital kompetanse til å kunne bidra også om fem år? Har personen evne til å samarbeide tverrfaglig og hele tiden ha kundens behov i fokus? Tidligere var vi nok mer opptatt av de rene faglige kvalifikasjonene, i den digitale tidsalderen må vi vurdere kandidatene i et større bilde.

Fra forståelse til handling

Så, hva har jeg lært av vår kundequest? Den har på mange måter bekreftet det jeg daglig opplever og hører fra mine ansatte. At de aller fleste kunder har forstått det; Digitaliseringen påvirker deres bedrift og de vet de må ta grep for å sikre konkurransekraften. Det er med andre ord ikke viljen det står på, men evnen mangler noe. Derfor er jeg optimistisk på mine kunders vegne. For den kompetansen man ikke har selv kan kjøpes, medarbeidere kan videreutvikles, og organisasjoner kan endre seg.

Bare ikke vent for lenge, vi har nok av eksempler på at disruptive konkurrenter på rekordtid har endret hele bransjer og satt solide bedrifter fullstendig på sidelinjen.