ERP

Vi er i overgangsvinduet mellom jord og sky

Behold det som fungerer, men legg ny funksjonalitet i skyen, sier Odd Ingve Garpestad, administrerende direktør i Proplan AS.

Av
Turid T Veire
Sist endret
12. desember 2017
Bilde av en mann i dress som står og snakker med 2 andre personer
Behold det som fungerer, men legg ny funksjonalitet i skyen. Dette rådet er svar på et spørsmål som vi i Proplan ofte får: Er vi nødt til å gå over til skyen nå?

Det er lett å forstå folk som blir bekymret for om løsningene deres holder tritt i en hverdag med mye snakk om sky. Jeg pleier da å sammenlikne det som skjer nå med et teknologiskifte som en del av oss var med på for mange år siden.

Fra karakterbasert system til grafisk system

I januar 1984 kom Apple Macintosh (Mac) med grafisk brukergrensesnitt. Det ga dødsstøtet til karakterbaserte operativsystemer. Deretter kom Microsoft etter med Windows. Nå er det grafisk brukergrensesnitt overalt. Ingen lager grensesnitt mot vanlige brukere hvor de skal betjene maskinene karakterbasert. Det er for lengst slutt. De første versjonene av grafiske brukergrensesnitt var ikke udiskutabelt greiere å bruke enn MS DOS. Men, det var veien det gikk og nå er det grafiske suverent.

Selv om slaget var tapt, fortsatte utviklingen av karakterbaserte systemer i et overgangsvindu. Økonomisystemene var blant de som holdt ut lengst. Mot slutten ble systemene bare oppdatert med det mest nødvendige. All nyutvikling ble rettet mot grafisk.

Jord ut. Sky inn

Historien vil nå gjenta seg med overgangen til skytjenester.

Status akkurat nå er at mye funksjonalitet og brukervennlighet fortsatt er best fra jordbaserte løsninger. Men, de store programvareselskapene retter blikket mot sky. Flere har allerede erklært at det er i skytjenestene den nye programutviklingen vil komme. Samtidig er det slik at mange aktører aldri har brukt så mye ressurser på videreutvikling av jordbaserte systemer som i disse tider.

Bilde av smilende mann i dress med hendene i lomma og flere mennesker i bakgrunnen som er blurret ut
Odd Ingve Garpestad, Adm. direktør i Proplan AS.

Vi har nå et overgangsvindu mellom jordbaserte og skybaserte systemer. Så toget går ikke akkurat nå for alle, mange kan bli stående på perrongen en stund til. Selv trives jeg veldig godt i dette hybride vinduet av jord- og skysystemer og får det beste fra to verdener. Mine medarbeidere tar i bruk enklere selvbetjeningsløsninger direkte i skyen når de for eksempel skal godkjenne fakturaer eller føre timer. Samtidig kan proffbrukerne i administrasjonen fortsatt bruke det jordbaserte kjernesystemet som allerede fungerer godt og som gjerne er tilpasset og finjustert over mange år.

Men, i et samfunn drevet av vekst må vi utvikle oss. Det betyr på sikt nye IT-løsninger for administrasjonen og som sentrale elementer i vår egen produksjon.

Legg nytt til skyen

Det er allikevel noen tilfeller hvor skyen er det beste alternativet. Dersom du selv drifter server og den må byttes, så er et veldig aktuelt alternativ å droppe maskinvaren og gå direkte i skyen. Da snakker jeg om offentlig sky, hvor du leier programvaren (Software as as Service – Saas). Her vil det være mye penger å spare ved å ta løftet opp i skyen når du allikevel står ved den skilleveien.

Dersom du trenger å utvide med tilleggsløsninger, er kombinasjonen av jordbasert og offentlig sky veien. For eksempel kan du kvitte deg med papir fra utlegg og reiser med en app for reiseregninger. Attestering av fakturaer o.l. er også en enkel sak å fikse i skyen. Det er ingen grunn til å avvente slik enkle nye løsninger. Return on investment (ROI) er høy.

Pilotprosjekt

Nyopprettete firmaer tar også sjeldent veien om jordbaserte løsninger. De har ikke gammel historikk med som ballast, men vil aller helst fra første stund automatisere og forenkle med skytjenester. Skyløsningen kan enkelt skaleres opp slik at bedriften kan vokse raskt og allikevel håndtere administrasjonen selv med en begrenset stab.

Etablerte firmaer derimot, kan gjerne velge seg ut ett pilotområde når de skal teste ut skytjenester. Et stort konsern kan starte ut med det best egnete datterselskapet. Slik kommer man i gang og kan gjøre seg noen erfaringer før full utrulling.

Ikke sitt med dagens «DOS»

Skytjenester handler om noe langt mer enn hvor programvare skal ligge. Overgangen fra programvare som vi installerer på servere til tjenester som vi bruker i skyen er minst like kraftfull som overgangen fra DOS til Windows.

Kjerneelementene er blant annet at:

  • ny funksjonalitet kommer hele tiden. Akkurat som vi våkner opp til ny funksjonalitet på Facebook, vil vi i helt vanlige skytjenester komme på kontoret og oppleve nye muligheter eller feil som er rettet. Facebook er veldig annerledes enn for fem år siden, uten at vi har gjort noe som helst eller hatt problemer med å bruke alt det nye. Slik er det med andre skytjenester også; ting skjer smart med lite behov for opplæring i de nye funksjonene. De som leverer skytjenester driver agil programvareutvikling i stedet for noen få versjonsoppdateringer i året.
  • skyen er som skapt for virksomheter som vil automatisere oppgaver.
  • noen andre sørger for sikkerheten. Er det trygt, da? Mange mener at det er tryggere både fordi folk selv mangler ekspertisen som trengs og slurver med å holde programvare oppdatert
  • det gir store muligheter for integrasjoner men andre verktøy du måtte trenge. Skysystemene legger opp til at det skal være enkelt for andre leverandører å lage integrasjoner slik at man oppnår synergieffekter.

Proplan har mange kunder som sitter og vurderer disse problemstillingene i dag. Hvorvidt, når og hvordan de skal i skyen. Vårt råd er å alltid ta utgangspunkt i dagens situasjon, lage en langsiktig plan og om mulig gjøre det stegvis. Det blir en mer skånsom endring/tilvenning.

Profilbilde av smilende voksen mann uten hår, med skjorte og dressjakke
Odd Ingve Garpestad
Administrerende direktør i Proplan AS.

Skygevinster

  • Kostnadseffektivt – «pay as you go»
  • Lettere vedlikehold – mindre utstyr, systemer og administrasjon
  • Umiddelbar tilgang på oppgraderinger
  • Høy oppetid – typisk 99,99%.
  • Bedre mobilitet og samarbeid – skytjenester er tilgjengelig overalt