Bygg og Anlegg

Kjenner din ERP leverandør bransjens utfordringer?

Proplan har solid bransjeerfaring og tilpassede løsninger for bygg og anlegg.

Proplan har lang erfaring med ulike kunder innen byggebransjen og har gjennom årenes løp erfart hvilke utfordringer hverdagen bringer. Vi har opparbeidet oss god kompetanse på hvordan standardsystemer kan og bør tilpasses aktører i bransjen, og har også utviklet en bransjeløsning.

Løsningen tar utgangspunkt i behovene rundt byggeprosessen (Proplan Entreprenør) og bidrar til vesentlig bedre oversikt, økt effektivitet og kostnadsbesparelser for bedriften.

Proplan Entreprenør

I en byggeprosess er det mye data å holde styr på, og det er gjerne ett system for hvert arbeidsfelt. For å utnytte ressursene optimalt er det hensiktsmessig at alle systemene “snakker sammen.” Ved å integrere kalkyle- og produksjonsmodulene i ISY ByggOffice med økonomisystem fra Visma er det enkelt å holde oversikten.

Bedriften kan drive detaljert planlegging og oppfølging av alle prosjekter, med smidig drift og ressursutnyttelse som resultat. All data vil være lett tilgjengelig, man unngår dobbelt registrering og får nye rapportmuligheter

Hvorfor velge Proplan Entreprenør?

  • Man får integrert tre kritiske arbeidsfelt: økonomi, produksjon og kalkyle.
  • Bedre kostnadskontroll
  • Økt effektivitet og tidsbesparelser
  • Bedre oversikt over både inntekts- og kostnadssiden av prosjektene

 

Proplan Time for Bygg og anlegg

Proplan Time er et webbasert timeregistreringssystem som har effektivisert timeføringen for over 35 000 brukere. Spesielt innenfor bygg- og anlegg har vi mange kunder som bruker systemet. Proplan Time gjør timeregistrering enklere for både brukere og administrasjon, og gir løpende kontroll av timeforbruk mot prosjekt. Samtidig har vi utviklet en rekke bransjespesifikke rapporter som gir god oversikt. Vi forstår bransjebehovene godt og har blant annet en løsning for elektroniske mannskapslister på byggeplassen. Registreringen er like enkel på web som mobil. I Proplan Time er det et fullintegrert Kvalitetssystem, som håndterer avvik, sjekklister, kontinuerlig forbedring, dokumentasjon og rapportering.  

Les mer om Proplan Time for byggebransjen her
 
Vi kan gi din bedrift gevinster som

  • Redusert tidsbruk til registrering, kontroll og utbetaling av variabel lønn.
  • Bedre datakvalitet og rapportering.
  • Automatisert fakturering og et raskere oppdatert og mer korrekt prosjektregnskap.
  • Mer fornøyde medarbeidere, ledere og administrasjon.

Les mer om Proplan Time