Lesetid: 2 minutter

Vår erfaring gir deg trygghet. Når du er bevisst på fallgruvene er det også enklere å unngå dem. Her er tre tips du bør lese før implementering av nytt timesystem.

Dårlig forankring

De faktiske brukerne av systemene har ikke blitt inkludert i utvelgelsesprosessen. Dette er kritisk for en god implementering, og selv om ikke alle kan bli inkludert er det det viktig at noen blir det. Proplan erfarer at en timefører, en prosjektleder, en ressurs fra lønn/regnskap samt avdelingsleder eller tilsvarende, utgjør et godt team. Dette sikrer bred kompetanse på tvers av avdelinger, slik at alle variabler blir tatt høyde for. En egen intern prosjektleder kan være effektiv for å koordinere de interne deltakerne.

Uenighet om overordnet målsetning

Hvilken utfordring skal timesystemet løse? Proplan erfarer at kunder med en tydelig kravspesifikasjon benytter færre konsulenttimer, og får en raskere gjennomføring. Når du vet hva du vil ha, er det enkelt å sette opp løsningen.

Vi har egne sjekklister som kan hjelpe deg med å planlegge og bestemme hva løsningen skal dekke.
Dette kan være spørsmål som:

  • Skal du overføre kostnader til regnskapssystemet ditt?
  • Skal det brukes regneregler i timeløsningen? Er disse i isåfall ferdig definert?
  • Er det ønskelig med dokumenteringskrav for innleide ansatte? Om så må dette inn i krav spesifikasjonen til timesystemet.

Klikk her for å laste ned fullstendig sjekkliste

Ikke gå for hardt ut

Vi erfarer at noen kunder endrer målsetningen og øker ambisjonsnivået når timeprosjektet starter opp og en begynner detaljplanleggingen.  Dette kan fort gjøre at prosjektet kommer galt av sted i forhold til tid og kostnader.

Det samme gjelder for timeføring som for en tretusenmeter. Gå ut med et tempo du kan holde løpet ut, og ikke begynn på neste løp før det første er ferdig. Det lønner seg i lengden.

La oss bryne oss på din utfordring!