Derfor velger flere bedrifter å outsource lønn

By 21/10/2019 november 8th, 2019 Blogg, Regnskap
3 minutter

Visste du at kjøring av lønn ofte er så kompleks, at selv den dyktigste lønnsmedarbeider kan slite med å holde seg oppdatert?Det krever et bredt fagmiljø for å være oppdatert på alle lover og regler, og de færreste bedrifter i Norge har dette. En gjennomsnittlig lønnsavdeling for bedrifter under 500 ansatte består av én person. Dette skaper en sårbar situasjon, men det trenger ikke være slik

Henger du med i svingene?

Proplan opplever at kravene til lønnsmedarbeideren øker; både i form av lover og regler, men også med ny teknologi. Dette tvinger mange virksomheter til å effektivisere lønnsavdelingen. Det krever et bredt fagmiljø for å være oppdatert på alt dette, og de færreste bedrifter i Norge har dette. I Proplan er vi over 15 årsverk som jobber med lønn mer eller mindre daglig, helt fra de rent tekniske tryllekunstnere, til lønnsekspertene som har bred erfaring fra flere ulike bedriftsavtaler.

Noen praktiske eksempler

Lønn er ofte mer enn timepris multiplisert med timer jobbet. Det er også en rekke regnskapsmessige avsetninger, feriepengegrunnlag, lokale tariffregler, krav fra staten samt mange fremmedord som de færreste har et tett forhold til. Her er noe eksempel som kan forklare kompleksiteten:

– Lønn som er opptjent i desember, men først utbetales i januar, skal den være med i a-meldingen for desember eller januar?

– Henter lønnssystemet ditt trekkprosenten fra Altinn automatisk? Viste du at dersom dette ikke er satt opp riktig i systemet risikerer du å trekke feil skatt på dine ansatte?

– Når ansatte blir pålagt å utføre arbeid et annet sted enn sitt faste oppmøtested og reisen skjer utenfor alminnelig arbeidstid, er tiden som brukes på reisen arbeidstid eller fritid?

– Viste du at det ved mangelfull informasjon på en reiseregning, så kan mottakeren risikerer å måtte skatte for utbetalingene? Kjenner du til alle kravene som staten setter?

Fem grunner til at outsourcing av lønn kan være relevant for deg:

Du vurdere virksomhetsoverdragelse (overfør både lønnskjøring og lønnspersonene) til et større fagmiljø i et annet selskap / regnskapsbyrå

Du jobber i eldre systemer, og det er krevende å få med de ansatte opp i skyen

Du har et lite fagmiljø på lønn, og det er vanskelig å fylle opp ett årsverk

Bedriften er sårbare, og det er ofte usikkerhet knyttet til utbetaling av lønn

Den ansatte som kjører lønn skal ut i permisjon, er ofte sykemeldt eller skal snart gå av med pensjon

Sikre deg større trygghet gjennom å bruke vår kollektive kompetanse

Lønn er gjerne den enkleste delen av virksomheten å outsource. Proplan erfarer at kunder som gjør dette reduserer kostnader og får mer tid til sin kjernevirksomhet. Bedriften blir mindre sårbar, og de minsker risiko. Proplan Regnskap har et bredt fagligmiljø på lønn, kombinert med et solid IT-hus i ryggen.