Lesetid: 3 minutter

Unngå å sende bedriftens penger til skurkene: Her er fire måter å oppdage en av dagens mest utbredte og utspekulerte svindelmetoder på.

Cyberkriminelle finner stadig nye måter å svindle andre på. En av de mest fremtredende metodene om dagen er rettet inn mot bedriftskunder, og da særlig regnskapsførere og økonomiansvarlige.

Denne metoden fungerer slik at personer i disse rollene får en e-post som ser ut til å være sendt fra sin leder. Her blir vedkommende bedt om å betale en faktura til oppgitt betalingsinformasjon, og det helst så fort som mulig.

I mange bedrifter skjer informasjonsflyten ofte gjennom mail, noe som gjør at en slik henvendelse ikke behøver å være så uvanlig. Det kan derfor være vanskelig å skille de faktiske henvendelsene fra arbeidsgiver fra de falske.

En faktor som gjør det enda mer utfordrende er at denne type henvendelser ofte er velformulert, i tillegg til at lederen faktisk står oppgitt som avsender. Når det også står at det haster, er det i en travel hverdag fort gjort å foreta betalingen uten å tenke noe mer over det.

Hacker med laptop

Svindlere vil ofte ha betalt i krypto- eller utenlandsk valuta. Får du en slik «regning», bør du være ekstra obs. (Illustrasjonsfoto: Adobe Stock)

Men det kan koste firmaet dyrt. Derfor er det et par punkt du bør gå gjennom før du behandler denne typen henvendelser:

1. Sjekk språket

Hvordan er formulering og ordvalg? Er det noen idiomatiske uttrykk som skurrer? Ofte er denne type meldinger automatisk oversatt fra et annet språk, og det kan være mulig å se. I tillegg kan du gjøre en vurdering på om det er slik lederen din pleier å ordlegge seg eller ikke. Er det sannsynlig at det er lederen din som har skrevet dette?

2. Riktig e-postadresse?

Hold musepekeren over avsender uten å klikke – da får du opp mer informasjon om hvem som har sendt e-posten. Stemmer ikke e-postadressen med lederen sin, bør alle varsellamper blinke.

3. Valg av valuta

Hvilken valuta blir du bedt om å betale i? Denne type svindel bruker ofte å be om betaling i utenlandsk valuta eller Bitcoin. Er dette en valuta eller transaksjonsmetode dere pleier å benytte dere av i selskapet?

4. Dobbeltsjekk

Siste punkt før du eventuelt gjennomfører betalingen, bør være å kontrollere den med avsenderen. Stemmer det at vedkommende har sendt deg denne e-posten?

Skulle du likevel være så uheldig at du gjennomfører en betaling av denne typen, som viser seg å være svindel – kontakt banken.

Dersom det er en utenlandsbetaling som ble sendt for kort siden, er det en sjanse for at banken vil kunne stoppe den før den når mottaker.

Husk at du kommer langt med litt sunn skepsis – og at det finnes tryggere og mer effektive løsninger for mottak og betaling av fakturaer enn per e-post.

Artikkelforfatteren

Janette Hansen

Visma.net-trainee med mastergrad i økonomi. Hun er i tillegg over snittet god i karate og fransk. Snakk om multitalent!