Fem grunner til at du bør digitalisere reiseregningene

By 09/04/2019 juni 28th, 2019 Blogg
2 minutter

De fleste nordmenn har et anstrengt forhold til føring av reiseregninger. Kvitteringer, bilag, systematisering og annet manuelt arbeid som spiser av den verdifulle tiden vår. Men, visste du at reiseregninger ikke trenger å være en tidkrevende og komplisert oppgave?

Visma.net Expense

Må reiseregninger være en byrde?

Norske arbeidstakere fører hvert år over 16 millioner reiseregninger. Dersom man ikke benytter seg av en digital løsning som kan effektivisere oppgaven må hvert eneste utlegg fylles ut, papirkvitteringer må spares på, leveres til overordnet, leses og behandles. Deretter må alt kontrolleres mot gjeldende lover og regler før de til slutt kan godkjennes og utbetales. Det høres kanskje unødvendig komplisert ut? Det er nettopp fordi det er unødvendig komplisert.

Hvor mye kan din bedrift spare?

Originalitetskravet for reise- og utleggsregninger ble opphevet 1. juli 2014. Det betyr at du ikke lenger trenger å spare på krøllete restaurantkvitteringer og skrive ut billetter du kun har tilgjengelig elektronisk. Regelendringen kom i kjølvannet av en utredning fra NRS om forenklinger i regelverket for bokføring. Der ble det anslått at gevinsten ved fulldigitalisering av reise- og utleggsregninger i norsk næringsliv lå på 1,2 milliarder kroner. Når ett utlegg i snitt tar 10 minutter å behandle, hvor mye tror du din bedrift kan spare?

Hvorfor bør du digitalisere reiseregningene?

  • Ta bort en byrde fra de ansatte. Automatisering av manuelle rutiner eliminerer tungrodd, manuelt arbeid og løfter en bør fra de ansattes skuldre.
  • Mer nøyaktig kostnadsbilde. Ved å automatisere kan man kostnadsføre reisen når den oppstår og har hele tiden et oppdatert kostnadsbilde hvor ingen utlegg faller mellom to stoler.
  • Ingen papirkvitteringer på avveie. Å ta vare på papirkvitteringer kan by på problemer. Siden kravet om å legge ved originalbilag på papir ble opphevet i 2014, holder det i dag å legge ved bilde av papirkvittering, eller elektronisk kvittering.
  • Slipp å lese regelverk med lupe. Å fylle ut reiseregninger kan være komplisert fordi man må holde seg oppdatert på gjeldende satser og stadige regelendringer. Dersom man automatiserer prosessen vi løsningen automatisk sørge for riktige satser og den vil si fra dersom opplysninger mangler.
  • Automatiske rutiner gir færre feil. Når man eliminerer manuell punching eliminerer man også de aller fleste feil.

Klar for å effektivisere din hverdag?

Med Visma.net Expense kan du enkelt føre reiseregning og utlegg på nett og mobil. Kvitt deg med papirkvitteringer og kompliserte utleggsskjemaer. Alt du trenger er tilgang til nett. Alle relevante data sendes automatisk inn i lønnssystemet og leder godkjenner reiseregninger og utlegg enkelt på pc eller mobil.

Dersom du ikke føler at døgnet har for mange timer eller er en av de som er ihuga tilhenger av papirarbeid, effektiviser manuelle rutiner med Visma.net og få tid til overs til de viktige tingene i livet.

Vil du vite mer?

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud!