Lesetid: 2 minutter

Visste du at tre av fem norske bedrifter bryter GDPR reglene? Med Proplan HRM lagrer du enkelt ansattopplysninger i henhold til lovverket. Nå har vi også utviklet en rapporteringsmodul som gir mye nyttig innsikt. 

GDPR-arbeid består grovt sett av tre faser. Først må du forstå hva GDPR er og hva det betyr for din bedrift. Deretter må du få personvernarbeidet opp på et visst minimum. Til slutt er det ditt ansvar å holde bedriften løpende GDPR-klar. Med Proplan HRM er alle personaldokumenter samlet på ett sted – helt i henhold til GDPR. Systemet er skybasert og tilgjengelig fra både desktop og mobil.  

 – GDPR-regelverket må ligge til grunn for kjøpet av Proplan HRM. Det vil si innsyn, tilgang og oppbevaring av ansattes personaldata og dokumenter, sier Sverre Kjetil Lima, Produkteier Proplan HRM.  

Viktig med gode GDPR-rutiner

Mange bedrifter har god kontroll på håndtering av kundedata og medlemsregister, men de er ikke like flinke på å håndtere egen ansattinformasjon. Både arbeidsgivere, ansatte og tillitsvalgte må ha et bevisst forhold til hvilke opplysninger som lagres i personalmappen, til hvilke formål og hvor lenge. Det sentrale kravet i regelverket er at for enhver behandling som skjer av personaldata, så må man ha spesifikke og uttrykkelig formål med å behandle denne personinformasjonen. Man må også ha hjemmel for å gjøre det. Personalopplysningen skal heller ikke lagres lenger enn nødvendig. Som arbeidstaker har du krav om innsyn i alle personopplysninger arbeidsgiver har om deg. Med Proplan HRM, er det ikke nødvendig å måtte henvende seg til leder eller personalavdelingen, da dette vil være lett tilgjengelig i systemet for alle ansatte. 

GDPR-revisjon

For å sikre løpende GDPR-etterlevelse, må bedriftene selv ta en regelmessig gjennomgang av personaldokumenter gjennom en intern GDPR-revisjon.

– Det å automatisere prosessen med å slette og rydde i disse dokumentene gjennom Proplan HRM, har vist seg å være et veldig nyttig hjelpemiddel for mange kunder, spesielt med tanke på GDPR-revisjon, sier Lima.

Dashboard med viktige nøkkeltall

Proplan HRM er allerede godt etablert som GDPR personalsystem hos flere norske bedrifter. Nylig lanserte vi chatboten Netti som kan svare på HR- og personalrelaterte spørsmål direkte i applikasjonen. Nå har vi også utviklet en rapporteringsmodul som gir verdifull innsikt.  

 – Alle administrerende brukere og ledere kan lage sine egne dashboard med oversikt over bedriften. Det finnes et stort utvalg av nøkkeltall og grafer som kan vises på dashboardet, for eksempel oversikt over GDPR-aktiviteter, ansatt-statuser og kjønnsfordeling i bedriften, sier  Malena Krogevoll, QA Test i Proplan HRM.

Les også: Hvorfor bør jeg se nærmere på et rapporeringssystem?

Få hjelp til rapportering

GDPR revisjon og dashboard er allerede inkludert i systemet for dem som har Proplan HRM, men vi anbefaler at rapportering gjøres i samråd med oss. Gjerne gjennom en runde med opplæring eller ved at en konsulent setter det opp slik dere ønsker å ha det. Ta kontakt med din kontaktperson i Proplan for å få aktivisert dette valget og få en rask gjennomgang. Det samme gjelder for GDPR -revisjon. Dersom din bedrift ikke har Proplan HRM, anbefales det å gjennomføre en workshop hvor vi går igjennom hvilke behandlingsprotokoll dere bruker i dag, og hvilke behov bedriften har med tanke på GDPR.

Webinar om GDPR

Nylig hadde vi et webinar hvor vi gikk igjennom GDPR-aktiviteter, revisjon av personaldata og den nye rapporteringsmodulen.

Se webinaret her eller kontakt oss for en for en uforpliktende prat.