Hva er CRM og hvorfor trenger du det?

By 18/06/2019 november 8th, 2019 Blogg
2 minutter
CRM - SuperOffice

CRM står for Customer Relationship Management og handler om å finne kunder, vinne dem, og sist men ikke minst, beholde dem. Filosofien bak CRM er enkel: sett kunden først.

 

CRM som strategi

CRM er en strategi for hele virksomheten. Den skal øke inntektene, redusere kostnadene og forbedre kundelojalitet. Måten dette gjøres på er ved å samle all data om en kunde på ett sted for å gi deg komplett innsikt. Denne innsikten gir et veldig godt grunnlag til å fatte raske og informerte beslutninger som sikrer kunden best mulig oppfølging.

Fastlegen og CRM

Måten fastleger opererer på kan knyttes direkte opp mot CRM-strategien. Fastleger har i de fleste tilfeller hundrevis av pasienter på listene sine, men har fortsatt fullstendig kontroll på hvem du er og din medisinske historikk når du går inn dørene på legekontoret. Dette er fordi all interaksjon og historikk loggføres slik at du alltid kan få best mulig hjelp.

Hvorfor er CRM så viktig?

Som kjent, har de fleste kunder ulike behov. Noen tærer hardt på kundeserviceressursene selv om de ikke handler for store beløp. Andre kunder foretar regelmessige kjøp og kjøper ofte nye produkter og tjenester. CRM bidrar til å prioritere salgs- og markedsføringsinnsatsen overfor riktig målgruppe.

Jo bedre du kjenner dine kunder, deres kjøpsmønster og preferanser, jo mer sannsynlig er det at du treffer de med riktig budskap til rett tid.

Seks gode grunner til å velge CRM

  • Kundebehandling blir personuavhengig. Når man loggfører all kontakt med en kunde gjør dette det enkelt for alle i bedriften å få et raskt overblikk over kundeforholdet og bistå med effektiv hjelp og støtte.
  • Gjennomsnittlig ROI (return on investment) for CRM er 8,7 kroner for hver krone brukt.
  • 82 % av toppselgere oppgir et CRM system som kritisk for å lande salg.
  • 47 % av CRM-brukere sier det har stor påvirkning på kundelojalitet og kundetilfredshet.
  • 64,2 % av bedrifter rangerer CRM-verktøy som virkningsfulle eller veldig virkningsfulle.
  • 74 % av bedrifter forbedrer kunderelasjonene med CRM.

Still deg selv følgende spørsmål

  • Hva er målene og fordelene vi forventer fra en CRM-løsning?
  • Hva slags ressurser krever implementeringen?
  • Hvilke endringer i organisasjonen må vi gjøre?
  • Skal vi gå for skybasert eller lokalt installert løsning?

Svarene kan sette i gang noen tankeprosesser hos deg, så kan vi hjelpe deg videre på vei.

SuperOffice

Proplan er forhandler av SuperOffice, Europas ledende CRM system. Ta kontakt med oss dersom du er nysgjerrig på hva et CRM system kan gjøre for din bedrift.