Hvor mange årsverk trenger du for å kjøre lønn?

By 26/11/2019 januar 14th, 2020 Blogg, Regnskap
3 minutter

Proplan har i høst kartlagt størrelsen på en gjennomsnittlig lønnsavdeling i Norge. Der hvor andre hadde svart «hvor langt er et tau» har vi jobbet oss frem til noen faktiske tall. Det er ingen fasit, men en god pekepinn.

outsourcing av lønn

Ligger din bedrift over eller under gjennomsnittet? Les hele artikkelen, vi tror flere av tallene vil overraske deg.

Dette er tall og innsikt fra vår spørreundersøkelse:

1 – 50 ansatte

0,7 årsverk

(spredning fra 0,1 – 1,5 årsverk)

50 – 100 ansatte

0,8 årsverk

(spredning fra 0,1 – 2,0 årsverk)

100 – 200 ansatte

1,1 årsverk

(spredning fra 0,5 – 2,0 årsverk)

Over 200 ansatte

1,9 årsverk

(spredning fra 0,2 – 5,0 årsverk)

Selv innenfor en størrelse kan det være store variasjoner, der noen knapt bruker 0,1 årsverk bruker andre 2 årsverk. Hvor er dere på skalaen?

Normalen er variasjon

Det er flere faktorer som påvirker hvor mange årsverk en trenger for å kjøre lønn. Antall ansatte er selvfølgelig én av dem. Type tariffavtale er også vesentlig. Har du enkle «åtte til fire ansatte», eller opererer du med komplekse offshore- og rotasjonsordninger? Det er ikke noe fasitsvar eller faktorer en kan bruke for å definere «normalt». Det normale er variasjon!

Magien oppstår i skjæringspunktet der en digital hverdag møter bredt fagmiljø. Det er klart at vi nyter godt av all kompetanse og erfaring som vi har på huset, noe annet ville jo vært rart.

Monika Amdal RosenbergRegnskapskonsulent

En strømlinjeformet stordrift

I Proplan Regnskap har hver konsulent i snitt ti lønnskunder. Når du har så mange lønnsoppdrag må alt være strømlinjeformet. Vi må bruke de mest effektive og automatiserte tjenestene som er, skal vi være konkurransekraftige. Lønnskjøring kan være kostbart, og det gir full mening for oss at 1 av 4 oppgir reduksjon av administrative kostnader som grunn til outsourcing. Denne fordelen kan du også enkelt ta del i.

Effektiv lønnsdrift i praksis

Proplangruppen kan være et praktisk eksempel, med over 100 ansatte fordelt på 3 selskaper. Alle med mange variable ytelser og med mye reisevirksomhet. Monika har ansvaret for å kjøre lønn for oss, og bruker i underkant av 10 timer hver måned på det! Dette lykkes vi med når vi jobber kontinuerlig med å ha den mest effektive riggen og har et stort internt fagmiljø å spille på.

Om undersøkelsen: Undersøkelsen ble gjennomført blant alle Proplans forretningsforbindelser i perioden 15.oktober til 01.november 2019. Vi fikk totalt 224 besvarelser, og tallene vi refererer til i teksten er hentet herfra.