Hvordan er hverdagen til en Visma.net Trainee?

By 10/02/2020 februar 12th, 2020 Blogg, Visma.net
2 minutter

Vi har tatt en prat med Andreas Sagløkken Bøen og Linn Beate Alfheim for å få et innblikk i hverdagen til en Visma.net trainee. De har følgende å si om sine erfaringer fra Traineeprogrammet som de var en del av gjennom høsten 2019.

Hvordan er hverdagen til en Visma.net Trainee?
Proplan satser på Visma.net og hadde to dyktige konsulentspirer representert i traineeprogrammet høsten 2019.

Hva er den viktigste læringen dere tar med dere fra traineeprogrammet?

Det viktigste jeg tar med fra trainee programet er god forståelse av Visma.net og hvordan man skal tenke i møter med kunder. Det har vært en bratt læringskurve, men gjennom gode og engasjerende kursholdere og godt samhold i traineegruppen har det vært en utrolig morsom og lærerik reise.

Det er når systemet er levert at jobben egentlig begynner. Det å opprettholde en god relasjon med kunden er veldig viktig. Vi leverer ikke bare et godt system, vi leverer også kunnskapen og verdiskapingen vi har.

Hvordan har trainee programmet gjort dere bedre rustet til å hjelpe kundene deres?

Det har hjulpet meg til å tenke mer helhetlig og fremtidsrettet for kundene. Ikke bare fokusere på hva de trenger i dag, men stille spørsmål som hvor de vil være om 5 og 10 år og dermed presentere en løsning som bygger opp under det, sier Andreas. Vi har fått en god og grundig opplæring i systemet, lært å kommunisere enda bedre og derfor stille de rette spørsmålene, som igjen gjør at vi kan løse utfordringer på en god og effektiv måte, sier Linn Beate.

Hva har Visma.net sitt traineeprogram gjort for deres personlige utvikling?

Foruten om at jeg har lært et helt nytt system, har jeg også fått sjansen til å bygge nettverk og kommunisere med ulike mennesker. Linn Beate trekker frem at hun har vokst på å bli gitt mange nye utfordringer, og har følt på en god mestringsfølelse når disse har gått bra. Gjennom traineeprogrammet blir man satt på ulike prøver gjennom å holde presentasjoner og ta sertifiseringer. Andreas sier at han har blitt mer selvsikker, både når det kommer til å holde presentasjoner og når det gjelder den faglige kompetansen han sitter med.

Hvordan vil dere beskrive Visma.net med få ord?

Fremtidsrettet, tilgjengelig, kostnadseffektivt, fleksibelt og løsningsorientert.

Hvordan vil dere kort oppsummere opplegget med Visma.net?

Som nyutdannet har traineeprogrammet vært utrolig lærerikt og spennende. Vi hadde kurs annenhver uke på Vismas hovedkontor på Skøyen i Oslo. Det å ha muligheten til å bruke den tilegnede kunnskapen bare noen dager etterpå gjennom supportcaser, eller ute hos kunden, er spennende. I tillegg har det sosiale rundt vismaprogrammet vært veldig bra, og som nyutdannet har dette vært en flott mulighet til å knytte relasjoner med mennesker i Visma og i partnerapparatet ellers.

Hva er Visma.net, kort fortalt?

Visma.net er helt enkelt et skybasert ERP-system (enterprice resource planning) som effektiviserer og automatiserer tidkrevende og manuelle prosesser innenfor regnskap, lønn og logistikk.