Lesetid: 2 minutter

Med et rapporteringssystem får du verdifull innsikt i egne data, slik at du kan oppdage utfordringer i virksomheten før konsekvensene blir for store.  

Mange bedrifter mangler reell innsikt i egne data, og det er få løsninger som gir bedre grunnlag for innsikt enn et rapporteringssystem. Globale pandemier, fluksjoner i råvarepriser og betydelige svingninger i finansielle markeder. Alle disse punktene er usikkerhetsmomenter som understreker betydningen av å ha stålkontroll over virksomhetens økonomiske helse. Metaforisk sett er det vanskelig å kjøre bil om natten uten å tenne frontlyktene. Det handler om oversikt. Å ha muligheten til å se bedriften i et fugleperspektiv, gir anledning til å oppdage utfordringer i virksomheten før konsekvensene blir virkelig problematiske. Men hvor begynner man? ERP-systemet er kjernen i virksomheten vår. Det er her alle finansielle transaksjoner ender opp, så det er dermed utgangspunktet for rapporteringen vår. 

Alltid oppdaterte og ferske tall

ERP-systemer inneholder som oftest rapporter, men de er sjeldent fullstendige. De er gjerne for spesifikke eller generelle, lite interaktive og må hentes ut manuelt. Likevel høres det kanskje unødvendig ut å ha et ekstra system bare for rapportering. Dere bør i en slik sammenheng veie dagens rapporteringsløsning opp mot fordelene med et rapporteringssystem. Mange har gode rapporter fra før, gjerne bygget i Excel. Rapportene er gjerne koblet rett til SQL databasen. Hvis dere nå er på vei opp til skyen med nytt ERP- system, og er bekymret for at dere mister rapportene, er trøsten at de mest sannsynlig kan gjenskapes. Moderne rapporteringssystemer er fleksible og kan lese det meste, inkludert SQL. Det vil si at dere kan koble det mot regnskapssystemet uavhengig om det er på bakken eller i skyen. Data hentes da automatisk, uten at en trenger å koble seg opp og vente for hver gang en vil ha ferske tall. Dere har alltid nyeste data tilgjengelig. 

Ferdigbygde rapporter med One Stop Reporting

Vi bør også ta i betraktning hvilket rapporteringssystem dere velger. Rapporteringssystemet One Stop Reporting inkluderer ferdigbygde rapporter. Med et slikt utgangspunkt vil det være nødvendig at en utforsker rapportene, og lokaliserer hvilke som gir informasjonen en behøver. Ferdigbygde rapporter er som regel kategoriserte i grupper og undergrupper. Typiske økonomirapporter vil eksempel være resultatrapporter, balanserapporter og likviditetsrapporter. Ferdigbygde rapporter legger et godt fundament for å få bedre innsikt, og vidstrakt oversikt over de økonomiske transaksjonene i virksomheten. Selv om det kan virke overveldende med så mange rapporter, er det bare å ta tiden til hjelp. Vi anbefaler å begynne med de viktigste rapportene først, og gradvis utvide bruken. Ett tips i One Stop Reporting er å sette sammen rapportpakker bestående av flere rapporter. På denne måten får dere en helhetlig samling av rapporter som dere kan utforske samtidig.