Blueday valgte Proplan Time og Visma Net

Den grønne omstillingen er i ferd med å skyte fart. Nå er Blueday klar for å vokse seg enda større – sammen med Proplan Time og Visma Net.

ERP
HRM
Mann med gul Blueday-jakke, hvit hjelm og hørselvern, står med ryggen til kamera og kikker på en en stor, hvit og sort båt.

– Det finnes ingen enkel løsning på klimautfordringene i verden. Det er summen av mange tiltak som vil utgjøre en forskjell – og der vil vi bidra med vårt. Vi skal øke effektiviteten til kundene våre, samtidig som vi reduserer karbonavtrykket deres. 

Det forteller administrerende direktør i Blueday Technology, Hans Petter Heggebø.  

Med økende etterspørsel etter fornybar energi, opplever det stavangerbaserte firmaet nå sterk vind i seilene. Så mye at energikonsernet Lyse nylig gikk inn på eiersiden. Den grønne omstillingen er noe energigiganten ønsket å være en del av. 

Blueday Technology

Blueday skal være ledende innen utvikling og leveranse av miljøvennlig og energieffektive produkter og systemer for offshore-, marin- og akvakulturindustrien.

Logo for Blueday der Blue er skrevet med blå bokstaver og day er skrevet med hvite bokstaver. Under Blueday står ordet Technology.

Opptatt av automatisering

Med kapitalsterke eiere i ryggen er Blueday nå godt rigget for å bli større. Da er det avgjørende å ha godt forretningssystem på plass som kan håndtere en slik vekst. Som leverandør av automasjoner mot sin målgruppe, vet Blueday bedre enn de fleste hvor tids– og kostnadsbesparende prosesser som flyter helt sømløst kan være. 

Automatisering av manuelle, interne rutiner og effektiv bruk av moderne systemer sto derfor veldig sentralt i strategien for den videre veksten til Blueday, forteller Heggebø. Valget falt til slutt på det skybaserte ERP-systemet Visma Net, kombinert med timeføringsverktøyet Proplan Time.

Visma Net er bygget for å automatisere. Inngående faktura og timer brukt i prosjektet leses for eksempel inn av systemet. Det gjør at vi automatisk kan fakturere kunden etter avtalt milepælsplan, uten manuelle prosesser involvert. Det sparer oss for enormt med tid.

Blid voksen mann, Hans Petter Heggebø, som er daglig leder i Blueday, er kledd i dress og smiler mot kamera.
Hans Petter Heggebø
Administrerende direktør i Blueday Technology

Jobber videre med løsningen

Det er en god start – men ProplanVisma og Blueday kommer til å jobbe tett sammen for å effektivisere ytterligere i årene som kommer. Selv om Proplan Time og Visma Net i dag er godt innarbeidet i bedriften, er prosjektet fortsatt levende. 

– Vi ser stadig nye muligheter for utvidet bruk og videreutvikling. Automatiseringen har økt jevnt siden prosjektet startet. Vi er nok en krevende kunde for Proplan og Visma, med stadig nye behov og ideer til forbedring – men det er jo det som driver frem utviklingen av løsningen, forteller Heggebø.

Kristine Maudal, salgssjef i Proplan, sier at hun er stolt over å få jobbe med en bedrift som har tatt et så tydelig standpunkt i den grønne omstillingen. 

Blueday har skyhøyt potensial, fordi de har forstått det aller viktigste: At man hele tiden må fornye seg – også internt. Det gjelder å automatisere så mange prosesser som mulig. Der er de veldig fremoverlente. Hans Petter og gjengen er flinke til å hele tiden utfordre oss på nye metoder som kan gjøre dem enda mer konkurransedyktige. Det liker vi.

Bilde av en blid dame med langt lyst hår.
Kristine Maudal
Salgssjef i Proplan AS

Avansert, men enkel timeføring

Timeregistreringen er et eksempel på et område hvor Blueday har mer komplekse behov enn det et standardsystem kan tilby. Proplan Time er bygget for nettopp dette – å kunne tilpasses avanserte prosesser, men likevel være enkelt i bruk. 

– Proplan viste at de forsto vår bransje og våre behov. Med deres løsning har vi fått satt opp gode regler for beregning av lønn basert på tariffer. Det reduserer tidsbruken betraktelig. Proplan Time oppdaterer også prosjektregnskapet i Visma Net kontinuerlig. Det gjør at vi kan styre prosjektene mye mer effektivt, sier Heggebø.

Nylig landet Blueday en stor kontrakt med Oslo Havn for å bidra til utslippsreduksjoner. Innen 2030 skal havnen redusere utslipp med 85 prosent. Det er vi sikre på at de klarer, sammen med Blueday. 

For det er ingen tvil: Dette firmaet utgjør allerede en forskjell. Nå er de rigget for å gjøre det i enda større skala.

Vil du vite mer? Send inn skjemaet så tar vi kontakt!

Ved å sende inn skjemaet bekrefter jeg at jeg har lest og godtatt Proplans Personvernerklæring.

Du kan også ringe eller sende oss en e-post

📸: Blueday Technology