Skal du digitalisere en bedrift, må du ha de ansatte med på laget. Da hjelper det å ha en superlojal stab i ryggen.

– Vi er en liten familie her ute. Folk føler sterk lojalitet til firmaet – både de lokale og de utenfra. Det kan man også se igjen i sykefraværet, som er under én prosent. Det er ikke mange som slår oss der, sier daglig leder i Bertelsen og Garpestad AS, Øyvind Langemyr.

B&G har drevet med mer eller mindre utelukkende suksess i over 60 år. Nøkkelen har vært viljen og evnen til endring og utvikling – og det å alltid ha hele staben med på laget underveis i slike prosesser.

Firmaet havnet på avisforsidene da de i mars 2020 kuttet utbyttet til eierne og i stedet fordelte over en million kroner på de ansatte i såkalte «helikopterpenger» (begrep for stor sum av nye penger som trykkes og fordeles for å stimulere økonomien).

Dette er et fint bilde på kulturen som eksisterer i B&G – en visjon om å stå sammen. Og den handler om mye mer enn å trives på jobb. Langemyr peker på det som en viktig faktor til langsiktig suksess.

– Dette har blitt opparbeidet siden starten av firmaet, og sitter i veggene nå, forteller han.

GRATIS WEBINAR: «Tre grep for sunn digitalisering av din entreprenørbedrift»!

Slik bygget de kulturen

Det er ikke mange som slutter i B&G. Mange vier hele karrieren sin til firmaet. Å bygge en slik kultur, er ikke gjort over natten. Som Langemyr påpeker startet dette allerede en høstkveld i 1959, da møbelsnekker Kjell Garpestad og forskalingssnekker Arne Bertelsen satt og drøftet ideen om å starte et firma sammen.

Kanskje gravemaskiner var en vei å gå, tenkte de to ungdommene i 20-årene. Det første året omsatte de for 3205 kroner. Over 60 år senere er bedriften landsdekkende, har godt over 200 ansatte, og en omsetning på rundt milliarden.

SNUOPERASJON: Året 2010 er et fint eksempel på B&Gs endringskultur. De gikk gjennom en liten snuoperasjon, og økte på ti år antall ansatte fra 60-70 til dagens 220-240. (Foto: Bertelsen og Garpestad AS)

I løpet av sine aktive år var de to gründerne hele tiden opptatt av å være en del av «gjengen». De bodde, reiste og levde sammen med de ansatte på brakkeriggen. Og de var alltid rause, ærlige og ydmyke overfor dem. På den måten bygget de opp en unik kultur og lojalitetsfølelse i firmaet.

Har hjulpet i digitaliseringen

På nettsidene til B&G i dag, er både «tradisjon» og «moderne» trukket frem som nøkkelord. Det er ikke bare enkelt å kombinere de to.

Og når det kommer til modernisering handler det ofte i mindre grad om maskinene og programvaren. Det viktigste er å få med seg de ansatte.

– Har det vært enklere å få med alle på laget med tanke på den kulturen dere har skapt i firmaet?

– Det tror jeg. Anleggsfolk er jo i utgangspunktet ikke alltid de som er mest glad i data. De jobber med nevene. Men våre ansatte er flinke til å bli med på endringer – enten det gjelder det siste nye innen maskinstyring eller timeføring. Kanskje fordi vi også pleier å inkludere dem og la dem ha sin stemme i slike prosesser, sier Langemyr.

MED PÅ ENDRINGER: De ansatte i B&G har vært flinke til å ta til seg nye system og maskiner. (Foto: Bertelsen og Garpestad AS)

Har effektivisert hverdagen

Økonomisjef Cathrine Godal Brunvoll forteller at det stort sett har gått veldig bra å implementere nye system i B&G.

– I hvert fall så lenge de ansatte opplever at arbeidsoppgavene blir lettere og mer oversiktlige. Det handler om å velge rett program for vårt behov. I tillegg er det viktig med  god intern opplæring for å få alle med, sier Godal Brunvoll.

I dag fører de ansatte timer i Proplan Time. Dette danner grunnlaget for både lønn og korrekt prosjektbelastning. Nylig har de også tatt i bruk OneStop Reporting.

– Vi ønsket programmer med gode integrasjonsmuligheter for en mest mulig sømløs prosess. Det fikk vi hos Proplan. Dette har gitt en mer effektiv hverdag for både prosjektledelse, økonomi og administrasjon. Nå er vi i en fase der vi ser på den nye plattformen Proplan Personal. Det ser veldig bra ut så langt, avslutter økonomisjefen.

Kundeprofil

  • Navn: Bertelsen & Garpestad AS
  • Bransje: Entreprenør
  • Omsetning: NOK 1 mrd.
  • Ansatte: 220-240
  • Område: Landsdekkende (med hovedkontor i Egersund, Rogaland)
  • Besøk nettsted