3 minutter

O.J.Dahl valgte Visma.net

O.J.Dahl er 100-års jubilanten som velger å ligge i forkant. De har fokus på å dra fordelene av ny teknologi og valgte nylig Visma.net som sitt ERP system. Enkel tilgang og fleksibilitet var en av de største driverene for deres valg.

Helt siden 1917 har den tradisjonsrike bedriften, O.J. Dahl, levert deler og utstyr til jernbaneindustrien og dermed bidratt til økt driftssikkerhet, effektivitet og forutsigbarhet for sine kunder. Organisasjonen består av 8 personer fordelt på administrasjon/salg og verksted, og de representerer et omfattende nettverk av anerkjente produsenter, som tilbyr det ypperste innen innovasjon og fremtidsrettet produktutvikling.

Et ERP-veiskille

Daglig leder, Espen Engelstad, forteller at de stod ovenfor et veiskille når det gjaldt ERP systemet sitt, Visma Global; «Systemet fungerte OK for oss, men fordi vi over tid har gjort mange endringer i forbindelse med utskillelse av selskaper m.m.. så vi at det var behov for en større opprydding og oppgradering. Dette ville jo kostet oss både tid og penger uansett, så da ønsket vi å være fremtidsrettede og se om Vismas skybaserte ERP system kunne være aktuelt.»

Medarbeiderne i O.J. Dahl er mye på reise og det ville være en stor fordel å få tilgang til systemet uansett tid, sted og enhet, slik du kan med et skybasert system. «Enkel tilgang og fleksibilitet var en stor driver for at vi ønsket å gå i skyen. Vi ønsket å dra fordelene av det skyen kan gi oss.» sier Engelstad.

Proplan kom inn i bildet som en mulig leverandør og ble valgt på bakgrunn av både pris, support og tilliten til medarbeiderne i Proplan. «Det er selvfølgelig viktig å ha tillit og kjemi med den personen som skal jobbe tettest med oss i prosjektet, og det fikk vi med Jo Øglænd i Proplan.» forteller Engelstad.

Oppfølging og kommunikasjon

Når det gjelder implementeringsperioden så er O.J.Dahl fornøyd med oppfølgingen de har fått av Proplan underveis. «Øglænd har alltid vært tilgjengelig og svart på våre mange spørsmål.» De nevner en viktig lærdom de kan ta med seg videre – viktigheten av intern involvering og kommunikasjon. «Vi burde nok involvert flere personer internt som kunne komme med sine innspill/vinklinger og organisert oss enda bedre i forhold til informasjonsflyten i prosjektet. Det hadde gjort implementeringstiden kortere. Her kunne Proplan kanskje vært enda litt strengere med oss for å sikre raskere fremdrift i prosjektet.» reflekterer Engelstad. «Det kan jeg være enig i.» sier Øglænd som var ansvarlig fra Proplans side. «Jeg vil samtidig berømme dem for deres villighet til å investere i morgendagens teknologi og evne til å endre arbeidsmåter for å passe den nye løsningen», sier han.

Rapportering

Nå som de har vært i drift en stund begynner ting å komme skikkelig på plass, både på økonomi- og logistikksiden. «Vi ser at det er mange muligheter i systemet som vi ikke har tatt i bruk fullt ut enda, men vi begynner med det grunnleggende og ser frem til å videreutvikle bruken etter hvert. Det er viktig for oss å ha god kontroll på det mest vesentligste først.» En av disse mulighetene går på rapportering. De er midt i et prosjekt hvor Visma.net integreres med OneStop Reporting, slik at de kan ta i bruk de mange rapporteringsmulighetene som dette gir. «Vi er snart i mål med dette og ser frem til å få de oppdaterte tallene vi trenger, akkurat når vi måtte ønske.», avslutter den daglig lederen med.

 

Daglig leder i O.J.Dahl, Espen Engelstad.

Leave a Reply